YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 28 SGK Tin học 10

Giải bài 3 tr 28 sách GK Tin học lớp 10

Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Chức năng chính của CPU là thực hiện và điểu khiển việc thực hiện chương trình.
  • Chức năng của bộ nhớ trong là nơi chứa chương trình được đưa vào để thực hiện và lưu trử dữ liệu đang được xử lí.
  • Chức năng của thiết bị vào là đưa thông tin vào máy tính.
  • Chức năng của thiết bị ra là đưa dữ liệu ra từ máy tính.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 28 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF