YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 28 SGK Tin học 10

Giải bài 4 tr 28 sách GK Tin học lớp 10

Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

  • Mỗi lệnh là một chỉ dẫn cho máy biết điều cần làm, thể hiện một thao tác xử lí dữ liệu.
  • Chương trình là một dãy tuần tự các lệnh chỉ dẫn cho máy biết điều cần làm.
  • Khi xử lí dữ liệu, máy tính xử lí đồng thời một dãy bit chứ không xử lí từng bit. Dãy bit như vậy được gọi là từ máy và được lưu trữ trong một ô nhớ. Độ dài từ máy có thể là 8, 16, 32 hay 64 bit phụ thuộc kiến trúc từng máy.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 28 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF