YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 28 SGK Tin học 10

Giải bài 1 tr 28 sách GK Tin học lớp 10

Một máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được hay không? Vì sao?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Một máy tính chưa có phần mềm không thể hoạt động được bởi vì phần mềm gồm các chương trình, mà chương trình là một dãy lệnh chỉ cho máy biết điều cần làm tại mỗi thời điểm. Cho nên không có phần mềm trong máy tính thì máy không thể hoạt động được. Chẳng hạn, khi không có hệ điều hành (là một phần mềm) thì máy tính sẽ không hoạt động được.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 28 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON