ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 7 mới Unit 6 Skills 2 - Kỹ năng 2


Bài học Skills 2 - Unit 6 giúp các em luyện tập hai kĩ năng Listening và Writing với nội dung xoay quanh Văn miếu Quốc Tử Giám. Qua bài học này, các em sẽ được tìm hiểu về lịch sử của ngôi trường đại học đầu tiên ở nước ta.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 6 lớp 7 Skills 2

Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B, or C. (Nghe bài sau và khoanh tròn câu trả lời thích hợp A, B hoặc C)

Click to listen

Guide to answer

1-C. Chu Van An was born in Thanh Tri District (Chu Văn An được sinh ra ở quận Thanh Trì.)

2-B. He passed the royal examination (Ông đã đậu cuộc thi Hoàng gia.)

3-B. He began his career as a teacher (Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình làm một nhà giáo.)

4-A. He died in 1370  (Ông mất năm 1370)

Audio script:

Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history.

He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his home village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented and successful students for the nation.

Later, he resigned and returned to his home village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died in 1370.

Tạm dịch

Chào cả lớp. Hãy đến tòa nhà tiếp theo của Văn Miếu và để tôi kể cho bạn nghe về Chu Văn An. Chu Văn An được coi là giáo viên nổi tiếng nhất tại Học viện Hoàng gia và là một trong những nhà giáo dục nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam.

Ông sinh năm 1292, tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là một người trung thực. Ông đã vượt qua kỳ thi hoàng gia. Đầu tiên, ông mở một ngôi trường ở ngôi làng của mình. Sau đó, ông trở thành một giáo viên tại Học viện Hoàng gia. Ông đã dạy nhiều sinh viên tài năng và thành công cho đất nước.

Sau đó, ông từ chức và trở về làng quê của mình. Suốt quãng đời còn lại, Chu Văn An tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và viết sách. Ông qua đời năm 1370.

1.2. Task 2 Unit 6 lớp 7 Skills 2

Listen to the recording again and write short answers to the questions (Nghe bài sau và viết câu trả lời ngắn của câu hỏi sau.)

Click to listen

1. When was Chu Van An born? (Chu Văn An sinh ra khi nào?)

2. What was he like? (Ông ấy là người thế nào?)

3. What did he do later in his life? (Ông ấy làm gì vào phần đời còn lại?)

4. How old was he when he died? (Khi mất ông ấy bao nhiêu tuổi?)

Guide to answer

1. In 1292. (Vào năm 1292. )

2. He was an honest man. (Ông ấy là người trung thực.)

3. He continued his teaching career and wrote books. (Ông ấy tiếp tục sự nghiệp dạy học và viêt sách.)

4. 78 years old (78 tuổi.)

1.3. Task 3 Unit 6 lớp 7 Skills 2

Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature the Imperial Academy. (Thảo luận bảng sau theo nhóm. Hoàn thành bảng lịch sử của Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Guide to answer

1.4. Task 4 Unit 6 lớp 7 Skills 2

Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. You can use the information in 3 to help you. (Viết về lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Em có thể sử dụng thông tin từ phần 3 để tìm trợ giúp)

Guide to answer

The Temple of Literature was founded by Emperor Ly Thanh Tong in 1070. Now it is considered as one of the historic and cultural sites of Viet Nam. And then in 1076 Emperor Ly Nhan Tong built The Imperial Academy as the first university of Vietnam. In 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor’s stone tablet there to memorize the devotion of Doctors. Now it is recognized as the World Heritage by UNESCO. In 2003, the Ha Noi People Committee built four statues of Emperor Ly Thanh Tong, Emperor Ly Nhan Tong, King Le Thanh Tong, and Chu Van An who founded and developed Temple of Literature - Imperial Academy.

Tạm dịch:

Văn Miếu được thành lập bởi Vua Lý Thánh Tông vào năm 1070. Bây giờ nó được xem như là một trong những điểm văn hóa lịch sử của Việt Nam. Sau đó vào năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho xây dựng Quốc Tử Giám. Nó được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho xây bia Tiến sĩ đầu tiên để tưởng nhớ sự cống hiến của các tiến sĩ. Nó được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 2003 ủy ban Nhân dân Hà Nội đã cho xây 4 bức tượng Vua Lý Thánh Tông, Vua Lý Nhân Tông, Vua Lê Thánh Tông và Chu Văn An, là những người đã xây dựng và phát triển Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 6 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 The first university in Viet Nam - Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề "Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam". Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 7 mới Skills 2.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện nghe, luyện tập viết về lịch sử xây dựng và phát triển của Văn miếu Quốc Tử Giám và ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

 • career /kəˈrɪə(r)/ sự nghiệp
 • consider /kənˈsɪdə(r)/ xem xét, đánh giá
 • remarkable /rɪˈmɑːkəbl/ đáng chú ý, nối bật
 • educator /ˈedʒukeɪtə(r)/ nhà giáo dục
 • resign /rɪˈzaɪn/ nghỉ hưu
 • founder /ˈfaʊndə(r)/ nhà sáng lập
 • developer /dɪˈveləpə(r)/ người phát triển
 • memorize /ˈmeməraɪz/ ghi nhớ
 • devotion /dɪˈvəʊʃn/ sự cống hiến
 • heritage /ˈherɪtɪdʒ/ di sản
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)