ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 7 mới Unit 6 A Closer Look 1 - Tổng hợp lý thuyết và bài tập 1


Đến với bài học A Closer Look 1 - Unit 6, các em sẽ được học cách phát âm /tʃ/ và /dʒ/ và cách phân biệt các từ chứa hai âm này; đồng thời biết thêm nhiều từ vựng liên quan đến chủ đề "Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam". 

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 6 lớp 7 A Closer Look 1

Match the words with the pictures. (Những từ với hình ảnh cho phù hợp.)

Guide to answer

1 – d. The Temple of Literature (Văn Miếu)

2 – c. Thien Quang Tinh Well (Giếng Thiên Quang)

3 – e. Doctors’ stone tablets (Bài vị tiến sĩ)

4 – b. Van Mieu Gate (Cổng Văn Miếu)

5 – a. Khue Van Pavilion (Khuê Văn Các)

1.2. Task 2 Unit 6 lớp 7 A Closer Look 1

Read the names in 1 again and listen to the recording. Complete the layout of the Temple of Literature - the Imperial Academy. (Đọc các tên trong phần 1 lần nữa và lắng nghe bài nghe. Hoàn thành sơ đồ Văn Miếu - Quốc Tử Giám)

Click to listen

Guide to answer

1. Van Mieu Gate (Cổng Văn Miếu)

2. Khue Van Pavilion (Khuê Văn Các)

3. Thien Quang Tinh well (Giếng Thiên Quang Tinh)

4. Doctor’s stone tablets (Bài vị tiến sĩ)

5. The Temple of Literature (Văn Miếu)

Audio Script:

The Temple of Literature — The Imperial Academy (Van Mieu — Quoc Tu Giam) includes four main gates and five courtyards. The entrance to the first courtyard is called Van Mieu Gate. The other three gates are Great Middle Gate, Khue Van Pavilion and Gate of Great Success. In the first two courtyards there are old trees, beautiful flowers and lawns. The third courtyard consists of Thien Quang Tinh Well and the Doctors’ stone tablets. The next courtyard is the Temple of Literature. It also contains offices, gift shops and a small museum. The buildings in the last courtyard were newly rebuilt.

Tạm dịch

Văn Miếu - Học viện Hoàng gia (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) bao gồm bốn cổng chính và năm sân. Lối vào sân đầu tiên được gọi là Cổng Văn Miếu. Ba cổng còn lại là Cổng Trung, Khuê Văn và Cổng thành công vĩ đại. Trong hai sân bên cổng đầu tiên có những cây cổ thụ, những bông hoa đẹp và bãi cỏ. Sân thứ ba bao gồm giếng Thiên Quang Tinh và các tấm bia Tiến sĩ. Sân tiếp theo là Văn Miếu. Nó cũng chứa các văn phòng, cửa hàng quà tặng và một bảo tàng nhỏ. Các tòa nhà ở sân cuối cùng mới được xây dựng lại.

1.3. Task 3 Unit 6 lớp 7 A Closer Look 1

With a partner, use the prepositions in the box below to describe the layout of the Te of Literature - the Imperial Academy, your descriptions with the class. (Cùng với người bạn, sử dụng giới từ trong khung bên dưới để miêu tả sơ đồ của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Chia sẻ những miêu tả của em với lớp.)

Guide to answer

The Temple of Literature - The Imperial Academy is very big. The entrance is called Van Mieu Gate. Khue Van pavilion is behind the Van Mieu. Thien Quang Tinh well is between Doctor’s stone tablets. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh well.

Tạm dịch:

Vãn Miếu Quốc Tử Giám rất lớn. Cổng vào được gọi là Cổng Văn Miếu. Khuê Văn Các nằm phía sau cổng. Giếng Thiên Quang nằm giữa Bài vị tiến sĩ. Văn Miếu nằm phía sau Giếng Thiên Quang Tinh.

1.4. Task 4 Unit 6 lớp 7 A Closer Look 1

Listen and write the words in the correct columns. (Nghe và viết những từ theo đúng cột.)

Click to listen

Guide to answer

1.5. Task 5 Unit 6 lớp 7 A Closer Look 1

Listen and repeat the chants. (Nghe và lặp lại bài đồng ca)

Click to listen

Tạm dịch:

TRÁI CAM

Nước cam, nước cam,

Mứt anh đào, mứt dâu tây,

Cái nào rẻ hơn cho trẻ em?

Nước cam có giá rẻ.

Cherry jam là rẻ hơn.

THỊT GÀ

Thịt gà, thịt gà,

Chip chop, chip chop,

Ai thích thịt gà cho bữa trưa?

John thích thịt gà.

Jill thích thịt lợn.

1.6. Task 6 Unit 6 lớp 7 A Closer Look 1

Write the words from 5 with the sounds /tf/ and /dʒ/ in the right columns.  (Viết các từ từ 5 với âm /tʃ/ và /dʒ/ vào đúng cột.)

Guide to answer

Bài tập trắc nghiệm A Closer Look 1 Unit 6 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 The first university in Viet Nam - A Closer Look 1 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề "Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam". Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 7 mới A Closer Look 1.

Lời kết

Kết thúc bài học các em cần chú ý cách phát âm / tʃ/ / và / dʒ /, biết phân biệt các từ chứa hai âm này, luyện tập nghe thông tin về Văn miếu Quốc Tử Giám và ghi nhớ các từ vựng trong bài:

 • Temple of Literature /’templ əv 'lɪtərɪtʃə/ Văn Miếu
 • tablet /ˈtæblət/ bài vị
 • courtyard /ˈkɔːtjɑːd/ sân
 • consist /kənˈsɪst/ bao gồm
 • rebuilt /ˌriːˈbɪlt/ xây dựng lại
 • heritage /ˈherɪtɪdʒ/ di sản
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)