ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 7 mới Unit 5 Communication - Giao tiếp


Nhằm giúp các em nâng cao kĩ năng giao tiếp, bài học Communication - Unit 5 bắt đầu với món ăn yêu thích của một đầu bếp nổi tiếng, sau đó là thời gian nói cho các em nói về sở thích ăn uống của mình và các bạn. Mời các cùng theo dõi bài học.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 5 lớp 7 Communication

Listen to a celebrity chef, Austin Nguyen talking about his favourite food. Which food in Extra vocabulary does he talk about? (Nghe một đầu bếp nổi tiếng, Austin Nguyen, nói về món ăn yêu thích của anh ấy. Món ăn nào trong từ vựng bổ sung mà anh ấy nói đến?)

Click to listen

Guide to answer

Sticky rice (Xôi)

Audio script:

Hi, I'm celebrity chef Austin Nguyen and I want to share with you a few of my favourite dishes.

One of my favourites has to be sticky rice because we can eat it in so many ways - with a pinch of salt, with some sliced sausage. Perfect!

I eat simply at home. Just some fruit and yogurt of breakfast, but if I’m eating out, a wonderful grilled tuna steak is my favourite dish. Delicious! Next...

Tạm dịch

Xin chào, tôi là đầu bếp nổi tiếng Austin Nguyễn và tôi muốn chia sẻ với bạn một vài món ăn yêu thích của tôi.

Một trong những món ưa thích của tôi là gạo nếp vì chúng ta có thể ăn nó theo nhiều cách - với một chút muối, với một số xúc xích thái lát. Hoàn hảo!

Tôi ăn đơn giản ở nhà. Chỉ cần một số trái cây và sữa chua cho bữa ăn sáng, nhưng nếu tôi đang ăn, một món bít tết cá ngừ nướng tuyệt vời là món ăn yêu thích của tôi. Thơm ngon! Kế tiếp...

1.2. Task 2 Unit 5 lớp 7 Communication

What are your favourite food and drink? Write your answers in the table below. (Thức ăn và thức uống yêu thích của em là gì? Viêt câu trả lời của em trong bảng bên dưới.)

Guide to answer

1.3. Task 3 Unit 5 lớp 7 Communication

Now, interview three students about their favourite foods and drinks. Write their answers in the table below(Bây giờ phỏng vấn ba học sinh về những món ăn và thức uống)

Guide to answer

1.4. Task 4 Unit 5 lớp 7 Communication

Report your results to the class (Báo các kết quả với lớp)

Guide to answer

Lan loves beef noodles. It's fragrant. Her favourite drink is milk. She often drink it in the morning. The foreign food that she likes is beefsteak. She want to try Kim Chi noodle. She hates grilled pork very much. And she can cook omellete (Lan thích mì bò. Nó thì thơm phức. Đồ uống yêu thích của cô ấy là sữa. Cô ấy thường uống vào buổi sáng. Món nước ngoài cô ấy thích là bò bít-tết. Cô ấy muốn thử mì kim chi. Cô ấy rất ghét thịt heo kho. Và cô ấy có thể làm món trứng ốp la.)

Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 5 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Vietnamese Food and Drink - Communication chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề "Món ăn và đồ uống Việt Nam". Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 7 mới Communication.

 • Câu 1: Fill in the gaps My aunt Thuy ................ (1) in Ha Dong. She .....................(2) in a hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she ..................(3) a bus to her hospital. Her work is .................(4) care of sick children. She .................(5) the children. She always ............(6) that children  ............(7) very lovely. Now she ........................(8) her job with great pleasure. But next year she ............(9) to Ho Chi Minh City with her husband . She ..................(10) very unhappy.

  • A. live
  • B. lives
  • C. lived
  • D. living
 • Câu 2:

  • A. works
  • B. worked
  • C. working
  • D. to work
 • Câu 3:

  • A. catch
  • B. catched
  • C. catches
  • D. catchs

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, nói về món ăn sở thích ăn uống của các em và của các bạn trong lớp; đồng thời ghi nhớ các từ vựng được đề cập trong bài:

 • sticky rice /ˈstɪki/ /raɪs/ xôi
 • celebrity /səˈlebrəti/ người nổi tiếng
 • chef /ʃef/ đầu bếp
 • salt /sɔːlt/ muối
 • sausage /ˈsɒsɪdʒ/ xúc xích
 • yogurt /ˈjɒɡət/ sữa chua
 • tuna /ˈtjuːnə/ cá ngừ
 • steak /steɪk/ bít tết
 • delicious /dɪˈlɪʃəs/ ngon
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)