ADMICRO
VIDEO
 • Fill in the gaps

  My aunt Thuy ................ (1) in Ha Dong. She .....................(2) in a hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she ..................(3) a bus to her hospital. Her work is .................(4) care of sick children. She .................(5) the children. She always ............(6) that children  ............(7) very lovely. Now she ........................(8) her job with great pleasure. But next year she ............(9) to Ho Chi Minh City with her husband . She ..................(10) very unhappy.

  Câu hỏi:
  • A. live
  • B. lives
  • C. lived
  • D. living

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thì HTĐ với chủ ngữ số ít

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 176769

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON