ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 5 lớp 7 Grammar - Ngữ pháp


Bài học Grammar Unit 5 Lớp 7 - Work and Play giúp các em ôn tập lại điểm ngữ pháp đã học trong chương trình lớp dưới - Trạng từ tần suất (Adverb of frequency)

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

Trạng từ chỉ tần suất được sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN … ?

Trạng từ chỉ tần suất có thể:

 • Đứng trong câu, tức là đứng sau động từ "to be" hoặc đứng trước động từ chính.
 • Đứng cuối câu

1. Trạng từ tần suất đứng trong câu

Các trạng từ tần suất đứng trong câu thường thấy là:

 • always: luôn luôn
 • usually: thường xuyên
 • frequently: thường xuyên 
 • often: thường, hay 
 • sometimes: đôi khi 
 • occasionally: thỉnh thoảng 
 • rarely: ít khi 
 • scarely: ít khi 
 • seldom: ít khi
 • never: không bao giờ 

Vị trí

Loại trạng từ chỉ tần suất này thường đứng ở:

 • sau động từ BE:

- He's never late for school. Anh ấy không bao giờ đi học muộn.

 • trước động từ thường:

- He never goes to bed after eleven o'clock. Anh ấy không bao giờ đi ngủ sau 11 giờ.

 • sau trợ động từ:

- He'll never be late for school. Anh ấy sẽ không bao giờ đi học muộn.

- We must always obey our parents. Chúng ta phải luôn luôn vâng lời cha mẹ.

 • sau trợ động từ thứ nhất nếu có nhiều trợ động từ:

- He'll often be given homework. Anh ấy thường được cho bài tập về nhà.

 • trước động từ trong câu câu trả lời ngắn:

- Do you go to the cinema? Bạn có đi xem phim không?

No, I never do. Không, tôi không bao giờ đi xem phim.

- Is the temperature below zero here? Ở đây nhiệt độ có xuống dưới 0 độ không?

No, it never is. Không, không bao giờ.

2. Trạng từ tần suất đứng cuối câu

Những cụm trạng từ tần suất ở cuối câu bao gồm:

 • every + ... (mỗi ...): ví dụ như every day, every month, ...
 • once + ... (một lần mỗi ...): ví dụ như once a week, once a month, ...
 • twice + ... (hai lần mỗi ...): ví dụ như twice a day, twice a month, ...
 • every two/three/... + days/weeks/... (mỗi hai/ba/... + ngày/tuần/... một lần)
 • threes times a week/month/... (mỗi tuần/tháng/... ba lần)

Ví dụ:

- He writes home once a month. Mỗi tháng anh ấy viết thư về nhà một lần.

- The Olympics takes place every four years. Thế Vận Hội diễn ra 4 năm một lần.

Bài tập trắc nghiệm Grammar Unit 5 Lớp 7

Trên đây là nội dung Ngữ pháp Unit 5 tiếng Anh lớp 7, để củng cố nội dung bài học ngữ pháp mời các em tham gia Trắc nghiệm Unit 5 lớp 7 Grammar - Ngữ pháp

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em vui lòng đăng nhập website học247.net và đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1