AMBIENT
 • Chọn đáp án đúng

  Câu hỏi:

  Hoa receives a letter from her friend ________.

  • A. next week
  • B. every week
  • C. one week
  • D. weeks

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>