ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tiếng Anh 7 mới Unit 11 Communication - Giao tiếp


Bài học Communication - Unit 11 giúp các em nâng cao kĩ năng giao tiếp với yêu cầu đọc về các vấn đề giao thông hiện tại và sau đó suy nghĩ ra các phương tiện giao thông tương lai có thể giúp giải quyết vấn đề giao thông hiện tại. 

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Task 1 Unit 11 lớp 7 Communication

What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list. (Em có những vấn đề giao thông gì? Làm cùng bạn học, thảo luận và lập một danh sách)

Guide to answer

traffic jam (kẹt xe)

traffic accident (tai nạn giao thông)

violation of traffic rules (vi phạm luật giao thông)

low quality road (đường xá xuống cấp)

2. Task 2 Unit 11 lớp 7 Communication

Now read this case study and article about transport problems in Wonderland. Underline all the problems you can find. (Bây giờ đọc trường hợp và mục báo nói về những vấn đề giao thông ở Wonderland. Gạch dưới những vấn đề mà em có thể tìm được)

Guide to answer

- biggest city without a metro or skytrain

(thành phố lớn nhất mà không có hệ thống tàu ngầm hoặc tàu trên không)

- the city is getting gridlocked (thành phố sẽ bị kẹt cứng) 

- there are too many cars (10 million in traffic every day) and more cars are coming

(có quá nhiều xe hơi (10 triệu lượt giao thông mỗi ngày) và nhiều hơn nữa vào thời gian tới)

- serious pollution (ô nhiễm nghiêm trọng) 

- fewer buses (có ít xe buýt hơn)

Tạm dịch:

Nghiên cứu hoàn cảnh: Wonderland là một thành phố lớn nhất mà không có hệ thống tàu ngầm hoặc tàu trên không! Thành phố này, có 26 triệu dân, giao thông ngày càng kẹt cứng.

Mỗi ngày có hơn 1000 xe ô tô mới tham gia giao thông. Thành phố đang đối mặt với những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Có ít xe buýt hơn trước đây, và gần 10 triệu xe hơi chạy ở Wonderland và vòng quanh Wonderland mỗi ngày!

Tiếng nói địa phương: “Đúng, xe đạp đó là của tôi. Tôi từng lái xe hơi đến chỗ làm. Nhưng mất tận đến 2 giờ! Bây giờ tôi đạp xe đạp. Giao thông quá tệ đến nỗi đạp xe đạp còn nhanh hơn! Mà, xe hơi lại gây ô nhiễm rất nhiều. Tôi không biết sẽ làm gì trong tương lai!

Adri Prakoso, Wonderland  

3. Task 3 Unit 11 lớp 7 Communication

In groups, think of a future means of transport that will help people in Wonderland Brainstorm your  ideas below. (Làm theo nhóm, nghĩ về những phương tiện giao thông trong tương lai sẽ giúp người ở Wonderland. Hãy suy nghĩ những ý kiến của em bên dưới.)

Guide to answer

Means of transport (Phương tiện giao thông): underwater car (ô tô dưới nước)

- What kind of energy will it use? (Ô tô dưới nước sẽ sử dụng năng lượng gì?)

=>Wave energy. (Năng lượng từ sóng)

- What will it look like? (Ô tô đó trông như thế nào?)

=> It will look like normal car. (Trông như xe hơi bình thường.)

What technology will it use? (Ô tô đó sẽ sử dụng công nghệ gì?)

=> It will use modern technology, AI helps it not crash the creatures under the water.

(Ô tô dưới nước sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, trí thông minh nhân tạo giúp ô tô không va chạm các sinh vật dưới nước.)

- Where can people use it? (Người ta sử dụng ô tô đó ở đâu?)

=> People can use it under the ocean. (Người ta có thể sử dụng ô tô đó dưới biển)

- How many people can it transport? (Ô tô dưới nước có thể vận chuyển bao nhiêu người?)

=> 4 people per car. (4 người trong mỗi chiếc ô tô)

4. Task 4 Unit 11 lớp 7 Communication

Present your solutions to the class. As you listen to other groups, write your comments in the table below. (Trình bày những giải pháp cho lớp nghe. Khi em nghe những nhóm khác, viết bình luận trong bảng bên dưới)

Guide to answer

Bài tập trắc nghiệm Communication Unit 11 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 11 Travelling in The Future - Communication chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề "Sự di chuyển trong tương lai". Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 7 mới Communication.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em đọc hiểu về các vấn đề giao thông và nghĩ về các phương tiện giao thông tương lai có thể khắc phục các vấn đề hiện tại; đồng thời ghi nhớ các từ vựng trong bài:

 • metro system: hệ thống tàu điện ngầm
 • skytrain (n): tàu trên cao
 • gridlocked (adj): kẹt cứng
 • facing (v): đối mặt
 • means of transport: phương tiện giao thông  
 • technology (n): công nghệ
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)