ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 7 mới Unit 10 Skills 2 - Kỹ năng 2


Mời các em tham khảo bài học Skills 2 - Unit 10 để rèn luyện hai kĩ năng Listening và Writing. Thông qua các bài tập khác nhau với hướng dẫn cụ thể, các em sẽ được nghe về việc sử dụng năng lượng, sau đó luyện viết về những điều nên làm để tiết kiệm năng lượng.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 10 lớp 7 Skills 2

Look at the picture. Discuss the following in pairs. (Nhìn vào hình. Thảo luận theo cặp)

1. What do you think is unusual about this means of transport?

(Bạn nghĩ điều gì không bình thường về loại phương tiện này?)

2. Have you seen any transport like this? (Bạn từng thấy loại phương tiện như vậy chưa?)

Guide to answer

1. I think this means of transport uses renewable energy.

(Tôi nghĩ phương tiên này sử dụng năng lượng có thể phục hồi được)

2. It is like a bus. I see it usually. (Nó trông giống như là xe buýt. Tôi nhìn thấy nó thường xuyên.)

1.2. Task 2 Unit 10 lớp 7 Skills 2

Listen to the passage and tick (√) true (T) or false (F) to the statements. (Nghe bài văn và chọn T đúng (True) hay F sai (False) cho các câu)

Click to listen

Guide to answer

1. T      2. T      3. T      4. F      5. T

Tạm dịch:

1. Người ta sẽ sử dụng cạn kiệt những nguồn không thể phục hồi.

2. Nhiều người nghèo ở các nước đang phát triển có rất ít điện. 

3. Khí đốt là một nguồn năng lượng mới dành cho người nghèo. 

4. Khí đốt tạo ra nhiều khói. 

5. Nguồn năng lượng mới không tốn kém. 

1.3. Task 3 Unit 10 lớp 7 Skills 2

Listen to the passage again and complete the sentences. (Nghe đoạn văn lần nữa và hoàn thành các câu)

Click to listen

Guide to answer

1. mountainous    

2. cooking and heating                    

3. air pollution

4. on the increase                      

5. win and the sun

Tạm dịch:

1. Những người ở khu vực miền núi phải nhặt gỗ để sử dụng làm nhiên liệu.

2. Khí đốt dược dùng hầu hết cho việc nấu ăn và sưởi ấm.

3. Khí đốt giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà.

4. Việc sử dụng những nguồn năng lượng có thể phục hồi ở những quốc gia đang phát triển ngày càng tăng.

5. Trong tương lai, người ta sẽ sử dụng gió và mặt trời như những nguồn năng lượng chính thân thiện với môi trường.

Audio script:

Energy is fundamental to human beings. Many poor people in developing countries do not have modern sources of energy like electricity or natural gas, with which their lives can be improved.

People who live in mountainous areas have to gather wood for fuel. This takes a lot of time. For many people living in rural areas, biogas is the largest energy resource available. The main use of biogas is for cooking and heating, but it can also provide energy for public transport. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, it’s made from plant waste and animal manure. They cost almost nothing.

The tendency to use renewable energy sources in developing countries is on the increase as non-renewable ones are running out. In the future, the wind and the sun will be used as the most important environmentally friendly energy sources.

Tạm dịch

Năng lượng là nền tảng cho con người. Nhiều người nghèo ở các nước đang phát triển không có nguồn năng lượng hiện đại như điện hoặc khí đốt, cái mà giúp cải thiện cuộc sống của họ.. 

Những người sống ở miền núi phải thu nhặt gỗ làm nhiên liệu. Việc này tốn rất nhiều thời gian. Đối với nhiều người sống ở khu vực nông thôn, khí đốt sinh học là nguồn năng lượng lớn nhất hiện có. Việc sử dụng chính của khí đốt sinh học là để nấu ăn và sưởi ấm, nhưng khí đốt sinh học cũng có thể cung cấp năng lượng cho giao thông công cộng. Vì khí đốt sinh học không có khói, giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà. Hơn nữa, khí đốt sinh học được làm từ chất thải thực vật và phân động vật. Khí đốt sinh học hầu như không tốn kém gì.

Xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển đang gia tăng lên khi các nguồn năng lượng tái tạo đang cạn kiệt. Trong tương lai, gió và mặt trời sẽ được sử dụng làm nguồn năng lượng thân thiện với môi trường quan trọng nhất.

1.4. Task 4 Unit 10 lớp 7 Skills 2

Complete the article. Use the phrases below.  (Hoàn thành mục báo. Sử dụng những cụm từ sau)

Guide to answer

1. E - heating our homes, cooking our meals, etc.

2. B - leading to climate change.

3. A - burning fossil fuels for energy.

4. D - because it can't escape, it heats the planet.

5. C - investing in renewable energy.

Tạm dịch:

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vấn đề

Chúng ta hầu như sử dụng năng lượng cho mọi thứ mà chúng ta làm: sưởi ấm nhà cửa, nấu ăn... Việc sử dụng năng lượng này dẫn đến việc biến đổi khí hậu - thế giới ngày càng nóng lên. Khi đốt nhiên liệu hóa thạch để lấy năng lượng, khí CO2 được giải phóng. Khí CO2 giữ nhiệt của mặt trời trong không khí và bởi vì khí CO2 không thể thoát ra được, nên làm nóng trái đất. Hơn 30 năm trước, từng có một số lượng lớn những sự kiện thời tiết nghiêm trọng, như lũ lụt, hạn hán và bão. 

Giải pháp

Chúng ta nên bảo vệ hành tinh của chúng ta, bằng cách đầu tư vào năng lượng có thể phục hồi. Chúng ta nên sử dụng nguồn năng lượng khôn ngoan hơn, cho tương lai chúng ta, và tương lai của hành tinh.

1.5. Task 5 Unit 10 lớp 7 Skills 2

In pairs, discuss the following ways to save energy. Decide on the five most important ways. Write them in the notebook. (Làm theo cặp, thảo luận những cách để tiết kiệm năng lượng sau. Quyết định 5 cách quan trọng nhất. Viết chúng vào vở) 

1. Use electricity more efficiently (Sử dụng điện hiệu quả hơn.)

2. Reduce our electricity bills. (Giảm hóa đơn tiền điện của chúng ta.)

3. Turn off the lights before going to bed. (Tắt đèn trước khi đi ngủ.)

4. Use low energy light bulbs. (Sử dụng bóng đèn năng lượng thấp.)

5. Use public transport. (Sử dụng phương tiện công cộng.)

6. Increase the tax on petrol (Tăng thuế đối với xăng)

7. Avoid using cars or motorbikes for short trips. (Tránh sử dụng xe hơi và xe máy cho những chuyến đi ngắn.)

8. Reduce the use of fossil fuel. (Giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.)

What should you do? (Các em nên làm gì?)

1.6. Task 6 Unit 10 lớp 7 Skills 2

Write a short passage about what we should do to save energy. (Viết một đoạn văn ngắn vể cách chúng ta nên làm để tiết kiệm năng lượng)

Guide to answer

We should use electricity efficiently and remember to turn off the lights when we go out or go to bed. Moreover, we should use the low light bulbs. We should also use public transport more often. If you travel short distance, you had better cycle. If you travel long distance, you should go by train or bus. By small actions, you and all of us can save the world.

Tạm dịch:

Chúng ta nên sử dụng điện hiệu quả hơn và nhớ tắt đèn khi ra ngoài hoặc khi đi ngủ. Hơn nữa, chúng ta nên sử dụng đèn có năng lượng thấp. Chúng ta cũng nên sử dụng phương tiện công cộng thường xuyên hơn. Nếu đi khoảng cách ngắn, bạn nên đi xe đạp. Nếu đi đường dài, bạn nên đi tàu hoặc xe buýt. Chỉ với hành động nhỏ bạn và tất cả chúng ta có thể cứu thế giới này.

Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 10 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 Sources of Energy - Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề "Những nguồn năng lượng". Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 7 mới Skills 2.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện nghe về việc sử dụng năng lượng, luyện viết về những điều nên làm để tiết kiệm năng lượng và ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

 • fundamental (adj): nền tảng
 • human beings (n): con người
 • mountainous areas: khu vực miền núi
 • gather (v): lượm nhặt
 • rural areas: khu vực nông thôn
 • smoke-free (Adj): không khói
 • animal manure: phân động vật
 • tendency (n): xu hướng
 • running out: cạn kiệt
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)