ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 7 mới Unit 10 A Closer Look 2 - Tổng hợp lý thuyết và bài tập 2


Bài học A Closer Look 2 - Unit 10 cung cấp các bài tập khác nhau được biên soạn chi tiết nhằm giới thiệu một điểm ngữ pháp mới: thì tương lai tiếp diễn và ôn tập lại thì tương lai đơn ở thể bị động. Mời các em cùng tham khảo.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

The future continuous (Thì tương lai tiếp diễn)

- Được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

- Cấu trúc:

(+) S + will + be + V-ing

(-) S + will not + be + V-ing

(?) Will + S + be + V-ing...?

Ex: The party will be starting at ten o’clock. (Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 10 giờ)

1.1. Task 1 Unit 10 lớp 7 A Closer Look 2

Complete the sentences using the future continuous form of the verbs in brackets. (Hoàn thành những câu sử dụng thì tương lai tiếp diễn của những động từ trong ngoặc) 

Guide to answer

1. will be putting                

2. will be taking              

3. will be installing

4. will be spending              

5. will be using

Tạm dịch:

1. Vào chủ nhật, họ đặt những tấm pin mặt trời lên mái nhà của chúng tôi để lấy năng lượng.

2. Lúc 9 giờ thứ hai, chúng tôi sẽ làm một bài kiểm tra về các nguồn năng lượng.

3. Lúc này vào tuần tới, bố tôi sẽ lắp kính mới vào cửa sổ để ngăn nhiệt thoát ra ngoài.

4. Khoảng năm 2020, những người ở Việt Nam sẽ dành nhiều tiền để sưởi ấm.

5. Khoảng giữa thế kỷ 21, người ở những quốc gia phát triển sẽ sử dụng năng lượng từ mặt trời, gió, và nước.

1.2. Task 2 Unit 10 lớp 7 A Closer Look 2

Write what these students will be doing tomorrow afternoon. (Viết những gì mà học sinh sẽ làm vào chiều ngày mai)

Guide to answer

1. Jenny will be giving a talk about saving energy.

(Jenny sẽ có một bài nói về tiết kiệm năng lượng.)

2. Helen will be putting solar panels in the playground.

(Helen sẽ đặt những tấm pin mặt trời ở sân chơi.)

3. Susan will be checking cracks in water pipes.

(Susan sẽ kiểm tra những vết nứt trong những ống nước.)

4. Jake will be putting low energy light bulbs in the classrooms.

(Jake sẽ đặt những bóng đèn tròn có năng lượng thấp trong cóc lớp học.)

5. Kate will be showing a film on types of renewable energy sources.

(Kate sẽ chiếu một phim về những nguồn năng lượng có thể phục hồi.)

1.3. Task 3 Unit 10 lớp 7 A Closer Look 2

Complete the conversation with the verbs in brackets. Use either the future simple or the future continuous tense (Hoàn thành bài đàm thoại với những động từ trong ngoặc đơn. Sử dụng thì tương lai đơn hoặc thì tương lai tiếp diễn)

Guide to answer

(1) will watch               

(2) Will we put                  

(3) will be having

(4) will... travel             

(5) will walk or cycle

(6) will be cycling

(7) will be going

Tạm dịch:

Tom: Chúng ta sẽ làm gì để tiết kiệm điện vậy bố?

Bố của Tom: Đầu tiên, chúng ta sẽ xem ti vi ít hơn.

Tom: Chúng ta sẽ đặt những tấm pin mặt trời trên mái nhà để làm nóng nước phải không ạ?

Bố của Tom: Đúng thế, và lúc này vào tuần tới, chúng ta sẽ có vòi sen năng lượng mặt trời miễn phí.

Tom: Còn về giao thông thì sao? Con muốn nói là chúng ta sẽ đi đến trường và đến chỗ làm bằng cách nào?

Bố của Tom: À, chúng ta không sử dụng xe hơi. Chúng ta sẽ đi bộ hoặc đạp xe để giảm ô nhiễm không khí.

Tom: Vậy thì lúc 7 giờ ngày mai, bố sẽ đạp xe đến chỗ làm, và con sẽ đi đến trường bằng ván trượt.

Bố của Tom: Ý kiến hay đấy!

1.4. Task 4 Unit 10 lớp 7 A Closer Look 2

Work in pairs. Tell your partner what you will be doing at the following points of time in the future(Làm theo cặp. Nói cho bạn học về điều em sẽ làm ở những mốc thời gian sau trong tương lai)

Tạm dịch:

Ví dụ:

Tôi sẽ học tiếng Anh lúc này ngày mai.

Hoặc

Lúc này ngày mai tôi sẽ học tiếng Anh.

Guide to answer

1. I will be going to the cinema tomorrow afternoon. (Tôi sẽ đi đến rạp phim vào chiều mai.)

Our family will be attending a festival this weekend. 

(Gia đình chúng tôi sẽ tham dự một lễ hội vào cuối tuần này.)

This time next week we will be doing the mid-term test.

(Giờ này tuần tới chúng tôi sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ.)

What will you being do when you are 25 years old. (Bạn sẽ làm gì khi bạn 25 tuổi?)

The future simple passive (Thì tương lai đơn ở dạng bị động)

- Cấu trúc:

(+) S + will be + V3/V-ed

(-) S + will not be + V3/V-ed

(?) Will + S + be + V3/V-ed...?

- Cách dùng:

+ Khi chủ ngữ của câu không quan trọng:

+ Khi hành động của người thực hiện không biết:

+ Nếu người thực hiện vẫn quan trọng, chúng ta có thể thêm “by” + cụm từ hay chủ ngữ.

1.5. Task 5 Unit 10 lớp 7 A Closer Look 2

Complete the magazine article with the passive form of the verbs below. (Hoàn thành mục tạp chí với hình thức bị động của những động từ bên dưới) 

Guide to answer

(1) be provided

(2) be used

(3) be placed

(4) be stored

(5) be solved

Tạm dịch:

Chúng tôi đang tìm những nguồn năng lượng hiệu quả, sạch và rẻ. Những loại năng lượng này sẽ không gây ô nhiễm hoặc lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng này. Năng lượng mặt trời sẽ được cung cấp miễn phí từ mặt trời. Một phần trăm năng lượng mặt trời đến được trái đất sẽ đủ để cung cấp điện cho toàn bộ dân số thế giới. Nhiều quốc gia trên khắp thế giới sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Người ta sẽ đặt những tấm pin mặt trời trên mái nhà và những tòa nhà khác và họ sẽ dùng năng lượng mặt trời để làm nóng nước. Năng lượng sẽ được trữ trong một thời gian dài. Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời, vấn đề về việc thiếu năng lượng sẽ được giải quyết.

1.6. Task 6 Unit 10 lớp 7 A Closer Look 2

Change the sentences into the passive voice. (Thay đổi những câu thành thể bị động)

Tạm dịch:

Ví dụ:

Chúng ta sẽ sử dụng những bóng điện năng lượng thấp.

=> Những bóng điện năng lượng thấp sẽ được sử dụng.

Guide to answer

1. Waves will be used as an environmentally friendly energy source.

2. A network of wind turbines will be installed to generate electricity.

3. In countryside, plants will be burnt to produce heat.

4. Energy consumption will be reduced as much as possible.

5. Alternative sources of energy will be developed.

6. Solar energy will be used to solve problem of energy shortage.

Tạm dịch:

1. Chúng tôi sẽ sử dụng sóng như là một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

=> Sóng sẽ được sử dụng như một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

2. Họ sẽ lắp một mạng lưới turbin gió để tạo ra điện.

=> Một mạng lưới turbin gió sẽ được tạo ra điện.

3. Ở vùng nông thôn, người ta sẽ đốt cây để tạo ra nhiệt.

=> Ở vùng nông thôn, cây sẽ được đốt để tạo ra nhiệt.

4. Chúng tôi sẽ giảm việc tiêu thụ năng lượng càng nhiều càng tốt.

=> Việc tiêu thụ năng lượng sẽ được giảm càng nhiều càng tốt.

5. Chúng ta sẽ phát triển những nguồn năng lượng thay thế.

=> Những nguồn năng lượng thay tliể sẽ được phát triển.

6. Chúng ta sẽ sử dụng năng lượng mặt trời để giải quyết vấn đề của việc thiếu năng lượng.

=> Năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng để giải quyết vấn đề của việc thiếu năng lượng.

1.7. Task 7 Unit 10 lớp 7 A Closer Look 2

Look at the pictures. Write what will be done in the future. (Nhìn vào những bức hình. Viết ra những gì được thực hiện trong tương lai.)

Guide to answer

- A hydro power station will be built in the region to increase the electricity.

(Một trạm thủy điện sẽ được xây dựng trong khu vực để tăng nguồn điện.)

- Solar Panels will be put on the roof of the building.

(Những tấm pin mặt trời sẽ được đặt trên nóc tòa nhà.)

- A network of wind turbines will be installed to generate electricity.

(Một mạng lưới turbin gió sẽ được lắp đặt để tạo ra điện.)

- Bicycles will be used to travel in the city.

(Xe đạp sẽ được dùng để đi trong thành phố.)

Bài tập trắc nghiệm A Closer Look 2 Unit 10 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 Sources of Energy - A Closer Look 2 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề "Những nguồn năng lượng". Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 7 mới A Closer Look 2.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ và ghi nhớ hai điểm ngữ pháp sau:

- The future continuous (Thì tương lai tiếp diễn) được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

- Cấu trúc: 

(+) S + will + be + V-ing

(-) S + will not + be + V-ing

(?) Will + S + be + V-ing...?

Ex: The class will be ending at 3:00 p.m. (Tiết học sẽ kết thúc lúc 3 giờ chiều)

- The future simple passive (Thì tương lai đơn ở dạng bị động)

+ Cấu trúc:

(+) S + will be + V3/V-ed

(-) S + will not be + V3/V-ed

(?) Will + S + be + V3/V-ed...?

+ Thể bị động dùng trong một vài trường hợp sau:

 • Khi chủ ngữ của câu không quan trọng. Ex: Solar panels will be put on the roof. (Tấm năng lượng mặt trời sẽ được đặt trên nóc nhà.)
 • Khi hành động của người thực hiện không biết. Ex: Alternative sources of energy will be developed quickly. (Các nguồn năng lượng thay thế sẽ được phát triển một cách nhanh chóng.)
 • Nếu người thực hiện vẫn quan trọng, chúng ta có thể thêm “by” + cụm từ hay chủ ngữ. Ex: A test on alternative sources of energy will be taken by Class 7A(Một cuộc thử nghiệm về nguồn năng lượng thay thế sẽ được thực hiện bởi lớp 7A.)
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)