• Câu hỏi:

  Mary learns to play the violin after school.

  • A. Where does Mary learn to play the violin?
  • B. When does Mary learn to play the violin?
  • C. How does Mary learn to play the violin?
  • D. Why does Mary learn to play the violin after school?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC