AMBIENT
 • Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau

  Câu hỏi:

  What time .....?

  • A. are you going to go to bed
  • B. you go to bed
  • C. do you go to bed
  • D. are you go to bed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA