ADMICRO
UREKA
 • Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống

  Câu hỏi:

  .... awful restaurant!

  • A. What
  • B. What a
  • C. What an
  • D. What's

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14087

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON