ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  What's your .... ?

   

  • A. birth of day
  • B. day of birth
  • C. date of birth
  • D. birth of day

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  date of birth: ngày tháng năm sinh

  Đáp án C đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8187

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON