• Chọn đáp án đúng cho những câu sau

  Câu hỏi:

  Children shouldn/t spend much time ………………………..video games.

  • A. in
  • B. on
  • C. at
  • D. for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC