YOMEDIA
NONE

Skills 1 Unit 11 lớp 6 Our greener world


Trong bài học Skills 1 - Unit 11, các em sẽ đọc bài phỏng vấn Nam và làm các bài tập, sau đó nói về cách tái sử dụng các vật cũ. Sau khi học bài này, các em sẽ biết cách làm cho môi trường xung quanh sạch đẹp hơn. Chúc các em học tốt.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Reading (Đọc hiểu)

1.1. Unit 11 Lớp 6 Skills 1 Task 1

A reporter is interviewing Nam, a member of the 3Rs Club. Read the interview. Find these words or phrases and underline them. (Một phóng viên đang phỏng vấn Nam, thành viên của câu lạc bộ 3Rs. Đọc bài phỏng vấn, tìm những từ dưới đây và gạch chân chúng)

Tạm dịch

Phóng viên: Em có thể chia sẻ với chúng tôi vài mẹo để làm cho trường của em thân thiện với môi trường hơn không?

Nam: Chắc chắn rồi. Đầu tiên, chúng ta đặt những thùng rác tái chế tại mỗi lớp học. 

Phóng viên: Vậy còn sách và đồng phục cũ thì sao?

Nam: Chúng em sẽ đổi với bạn hoặc đem đến hội từ thiện. Chúng em không vứt đồ đi.

Phóng viên: Còn gì nữa không?

Nam: Chúng em mượn sách từ thư viên trường thay vì mua sách mới.

Phóng viên: Tuyệt vời. Các em có thể tiết kiệm được nhiều giấy hơn.

Nam: Và một mẹo khác nữa là, chúng em mang những chai nhựa có thể tái sử dụng đến trường.

Phóng viên: Tôi thấy có nhiều cây trong trường của em. Việc trồng cây cũng là một cách hay phải không?

Nam: Đúng vậy. Điều đó khiến trường chúng em xanh hơn.

Phóng viên: Cảm ơn em vì đã chia sẻ. Em có muốn chia sẻ thêm gì không?

Nam: Cuối cùng, chúng em tìm những cách sáng tạo để tái sử dụng những đồ cũ trước khi vứt đi.

1.2. Unit 11 Lớp 6 Skills 1 Task 2

Match the words/ phrases with their meanings. (Nối các từ/ cụm từ với nghĩa của chúng)

 

Guide to answer

1-e: instead of – in the place of somebody or something (thay vì – thay thế ai hay cái gì)

2-d: charity – giving things to people in need (từ thiện – trao đồ cho những người đang cần)

3-a: exchange – give something to a person and receive something from him / her (trao đổi – đưa cái gì đó cho một người và nhận lại thứ khác từ người ta)

4-b: reusable – can be used again (tái sử dụng – có thể được dùng lại)

5-c: recycling bins – containers for things that can be recycled (thùng rác tái chế - chứa những thứ có thể tái chế)

1.3. Unit 11 Lớp 6 Skills 1 Task 3

Read the text again. Answer the questions. (Đọc lại bài viết. Trả lời các câu hỏi)

1. What is the interview about?

2. What will they put in every classroom?

3. What can they do with their old uniforms?

4. What do they do instead of buying new books?

5. What type of water bottles do they bring to school?

Guide to answer

1. Ways to become greener at school.

2. Recycling bins.

3. Exchange old uniforms with friends or give them to charity.

4. Borrow books from the library.

5. Reusable water bottles.

Tạm dịch

1. Cuộc phỏng vấn nói về cái gì?

=> Những cách để trở nên thân thiện với môi trường hơn ở trường học.

2. Họ sẽ đặt cái gì trong phòng học?

=> Thùng rác tái chế.

3. Họ có thể làm gì với đồng phục cũ?

=> Đổi đồng phục với bạn bè hoặc quyên góp cho hội từ thiện.

4. Thay vì mua sách mới, họ làm gì?

=> Mượn sách từ thư viện.

5. Họ mang loại chai nước gì đến trường?

=> Những chai nước có thể tái sử dụng.

Speaking (Nói)

1.4. Unit 11 Lớp 6 Skills 1 Task 4

Nam mentions the following tips in the interview. Work in groups and discuss to put the tips in order from the easiest to the most difficult. (Nam có đề cập đến những mẹo dưới đây trong bài phỏng vấn. Làm việc theo nhóm và thảo luận để sắp xếp những mẹo này theo trật tự từ dễ đến khó)

Guide to answer

a - 1

b - 4

c - 3

d - 2

e - 6

f - 5

Tạm dịch

a. Đặt thùng rác tái chế trong mỗi lớp học.

b. Đổi sách và đồng phục cũ với các bạn hoặc quyên góp cho hội từ thiện.

c. Mượn sách từ thư viện trường thay vì mua sách mới.

d. Mang những chai nước có thể tái chế đến trường.

e. Trồng cây tại trường.

f. Tìm những cách sáng tạo để tái sử dụng những đồ cũ trước khi vứt đi.

1.5. Unit 11 Lớp 6 Skills 1 Task 5

Tip f tell you to find creative ways to reuse old items. Can you think of any ways to reuse. (Mẹo f nói bảo các em tìm các cách sáng tạo để tái sử dụng các vật cũ. Em có thể nghĩ ra cách nào khác để tái sử dụng)

a. used gift wrap? (gói quà đã qua sử dụng)

b. used water bottles? (chai nước đã qua sử dụng?)

c. used books? (sách đã sử dụng?)

Guide to answer

1. use them to make hand-made flower to decorate our room. (dùng các gói quà để làm hoa bằng tay trang trí phòng)

2. reuse them to make small pot to grow plants. (dùng lại các chai nước để làm chậu trồng cây)

3. exchanging books with friends or giving them to charity. (đổi sách với các bạn hoặc đem cho quỹ từ thiện)

Bài tập minh họa

Điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau.

Peter wakes up at seven o'clock, but he doesn't (1) ______ up until a quarter past seven. He (2) ______ a shower and gets dressed. (3) ______ breakfast, he cleans (4) ______ teeth. He leaves his house at eight o'clock and catches the train (5) ______ Manchester. On the train, he (6) ______ the newspaper and (7) ______ the crossword. He comes (8) ______ at about half (9) ______ six in the evening. After dinner, he washes up. Then he usually (10) ______ TV. He goes to bed at about 11.30.

Đáp án

1 - get;

2 - takes;

3 - After;

4 - his;

5 - to;

6 - reads;

7 - plays;

8 - home;

9 - past;

10 - watches

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần luyện tập:

- Đọc bài phỏng vấn Nam về cách bảo vệ môi trường.

- Nói về cách tái sử dụng vật cũ.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Skills 1 - Unit 11 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 6 Kết nối tri thức Skills 1 - Các kĩ năng 1.

 • Câu 1: Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

  Glass is a wonderful substance. It can be recycled over and over again. The good thing about glass recycling is that the glass retains its quality. Imagine how many bottles of soda, juice and glass jars are used daily. If we simply throw them away, the environment will suffer greatly. There are many advantages of glass recycling. The first thing is that glass recycling reduces industrial pollution. Reducing industrial pollution benefits not only the environment but also the entire ecosystem. Another benefit is the recycling of glass conserves natural resources. Recycling glass saves on the need to obtain more materials to make new glass; therefore, they save existing natural resources.

  Can glass be recycled many times?

  • A. Yes, it can.
  • B. Yes, it will.
  • C. No, it can’t.
  • D. No, it won’t.
  • A. The glass retains its quality.
  • B. The glass breaks.
  • C. The glass disappears.
  • D. The glass reduced its quality.
  • A. It reduces industrial pollution.
  • B. It conserves natural resources.
  • C. It is convenient.
  • D. Both A&B.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Skills 1 - Unit 11 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON