YOMEDIA
NONE

A closer look 1 Unit 11 lớp 6 Our greener world


Bài học A closer look 1 - Unit 11 giới thiệu đến các em một số từ vựng liên quan đến chủ đề "Our greener world" và hướng dẫn cách đọc câu với nhịp điệu. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết bài học ngay sau đây.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Vocabulary (Từ vựng)

1.1. Unit 11 Lớp 6 A closer look 1 Task 1

The three Rs stand for Reduce – Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A to its matching word in column B and its meaning in column C. (3Rs là viết tắt của các từ Reduce – Reuse – Recycle. Nối các biểu tương của cột A với từ ở cột B và nghĩa của nó ở cột C)

 

Guide to answer

1.2. Unit 11 Lớp 6 A closer look 1 Task 2

Write a word/ phrase in the box under each picture. (Viết một từ/ cụm từ trong khung dưới mỗi bức tranh)

Guide to answer

​1. rubbish (rác)

2. plastic bag (túi nhựa)

3. glass (ly)

4. plastic bottle (chai nhựa)

5. noise (tiếng ồn)

6. paper (giấy) 

7. water (nước)

8. clothes (quần áo)

1.3. Unit 11 Lớp 6 A closer look 1 Task 3

Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong to more than one group (Làm việc theo cặp. Chia các từ ở bài 2 vào các nhóm. Một số từ có thể thuộc về nhiều nhóm)

Guide to answer

Pronunciation (Phát âm)

Rhythm in sentences (Nhịp điệu trong câu)

1.4. Unit 11 Lớp 6 A closer look 1 Task 4

Listen to these sentences, then repeat. Pay attention to the bold syllables(Nghe những câu dưới đây và nhắc lại. Chú ý các vần in đậm)

1. If you cycle, it'll help the Earth.

2. Water is good for your body.

3. The students are planting trees in the garden.

4. Is it better to use paper bags?

5. We are happy to walk to school.

Tạm dịch

1. Nếu bạn đạp xe, điều đó sẽ giúp ích cho Trái đất.

2. Nước rất tốt cho cơ thể của bạn.

3. Các học sinh đang trồng cây trong vườn.

4. Sử dụng túi giấy có tốt hơn không?

5. Chúng mình rất vui khi đi bộ đến trường.

1.5. Unit 11 Lớp 6 A closer look 1 Task 5

Listen to the conversation. Pay attention to the bold syllables. Then practice the conversation with a classmate. (Nghe đoạn hội thoại. Chú ý các vần in đậm. Sau đó luyện tập đoạn hội thoại với bạn trong lớp)

Vy: What are you doing?

Mi: I'm writing an article about going green.

Vy: Great! I'm writing a poem about the 3Rs.

Mi: Let me read it.

Vy: I'm still writing. Wait for a minute.

Tạm dịch

Vy: Bạn đang làm gì đấy?

Mi: Mình đang viết một bài về sống xanh.

Vy: Tuyệt vời! Mình đang viết một bài thơ về 3Rs

Mi: Cho mình đọc với. 

Vy: Mình vẫn đang viết. Đợi một chút nhé.

Bài tập minh họa

Put the words into two groups (/a:/ and /)

car

start

map

hand

castle

rapid

fat

aren’t

park

man

natural

calm

bag

dark

cat

apple

father

stand

Key

/a:/

car; start; castle; aren’t; park; calm; dark; father

/æ/

map; hand; rapid; fat; man; natural; bag; cat; apple; stand

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ:

- Các từ vựng sau:

  • rubbish (rác)
  • plastic bag (túi nhựa)
  • glass (ly)
  • plastic bottle (chai nhựa)
  • noise (tiếng ồn)
  • paper (giấy) 
  • water (nước)
  • clothes (quần áo)

- Cách đọc nhịp điệu trong câu

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần A closer look 1 - Unit 11 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 6 Kết nối tri thức A closer look 1 - Cái nhìn chi tiết 1.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp A closer look 1 - Unit 11 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON