YOMEDIA
NONE

Getting started Unit 11 lớp 6 Our greener world


Bài học Getting started - Unit 11 mở đầu cho chủ đề "Our greener world" với bài đọc "Let’s go green!". Các em sẽ đọc đoạn hội thoại giữa Nick và Mi và làm các bài tập liên quan để có cái nhìn khái quát về chủ đề. Mời các em cùng theo dõi.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Let’s go green! (Hãy cùng sooang xanh!)

1.1. Unit 11 Lớp 6 Getting started Task 1

Listen and read. (Nghe và đọc)

Tạm dịch

Mi: Chào Nick.

Nick: Chào Mi.

Mi: Mình vừa mới mua được rất nhiều thứ.

Nick: Ừ. Chúng ta dự định sẽ đi dã ngoại vào ngày mai. Bạn đang làm gì tại siêu thị vậy Mi?

Mi: Mình đang mua trứng. Này, cái gì đây?

Nick: Đây là túi đựng đồ có thể dùng lại được.

Mi: Bạn hay dùng túi này à?

Nick: Ừ, túi này tốt hơn túi nhựa. Nếu chúng ta dùng loại túi này, chúng ta sẽ giúp môi trường đấy.

Mi: Mình biết rồi. Mình sẽ mua một chiếc cho mẹ. Mình có thể mua ở đâu được nhỉ?

Nick: Ở quầy thanh toán. Bạn cũng sống xanh mà. Bạn đạp xe đạp.

My: Ừ đúng rồi. Nếu nhiều người đạp xe hơn, không khí sẽ sạch hơn. Đúng không nào?

Nick: Ừ. Bây giờ là năm giờ rồi. Mình phải đi bây giờ đây. Gặp cậu sau nhé.

Mi: Hẹn gặp lại, Nick. Tạm biệt nhé.

1.2. Unit 11 Lớp 6 Getting started Task 2

Read the conversation again. Complete the following sentences. Use no more than three words in each blank. (Đọc lại đoạn hội thoại. Hoàn thành những câu dưới đây. Không sử dụng quá ba từ trong mỗi chỗ trống)

1. Nick is going on ............ tomorrow.

2. The green shopping bag is better than the .......... 

3. People can buy green bags at............ 

4. Mi wants to buy ............ bag for her mum.

5. Nick thinks that Mi is green because .............

Guide to answer

1. picnic

2. plastic one

3. the check-out     

4. reusable bag

5. she is cycling

Tạm dịch

1. Nick sẽ đi dã ngoại vào ngày mai.

2. Túi đựng đồ có thể dùng lại được thì tốt hơn túi nhựa.

3. Mọi người có thể mua túi thân thiện với môi trường ở quầy thanh toán.

4. Mi muốn mua một chiếc túi tái sử dụng cho mẹ.

5. Nick nghĩ rằng Mi sống xanh vì cô ấy đi xe đạp.

1.3. Unit 11 Lớp 6 Getting started Task 3

Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B. (Dựa vào ý tưởng của đoạn hội thoại, nối nửa câu cột A với nửa câu ở cột B)

Guide to answer

1 – b: Green bags are better than plastic bags. (Túi thân thiện với môi trường tốt hơn túi nhựa.)

2 – c: The air will be cleaner if more people cycle. (Không khí sẽ sạch hơn nếu mọi người đi xe đạp.)

3 – a: If people use reusable bags for shopping they will help the environment. (Nếu mọi người dùng túi tái sử dụng để mua sắm, họ sẽ giúp môi trường.)

1.4. Unit 11 Lớp 6 Getting started Task 4

Match the pictures with the ways to help the environment. (Nối các bức tranh với các biện pháp bảo giúp môi trường)

Guide to answer

1 – c: cycling (đạp xe)

2 – a: planting trees and flowers (trồng cây và hoa)

3 – b: picking up rubbish (nhặt rác)

4 – e: using reusable bags when shopping (dùng túi tái sử dụng khi đi mua sắm)

5 – d: walking to school (đi bộ đi học)

1.5. Unit 11 Lớp 6 Getting started Task 5

GAME: Find someone who … Work in groups. Ask and answer to find someone who does the things in 4. (Trò chơi: Tìm người nào đó........... Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời để tìm ra ai làm những điều ở bài 4)

A: Do you plant trees?

B: No, I don’t

A: Do you pick up rubbish?

B: Yes, I do.

Tạm dịch

A: Bạn có trồng cây không?

B: Không, mình không trồng.

A: Bạn có nhặt rác không?

B: Có, mình có nhặt.

Bài tập minh họa

Choose the best answer (A, B, C or D).

1. If we____________ waste paper, we will save a lot of trees.

A. Repeat

B. Recycle

C. Rewrite

D. Remark

2. You can save money while shopping by only buying__________ you need.

A. What

B. This

C. It

D. That

3. What can we do__________ air pollution?

A. Reduce

B. To reduce

C. Reducing

D. To reducing

4. Why do you often forget to __________ the lights when you go out of the classroom?

A. Turn on

B. Turn off

C. Close

D. Shut down

5. If we plant more trees in the schoolyard, the school will become a______place.

A. Darker

B. Greener

C. Dirtier

D. More polluted

6. Do you think we should put a____________ bin in every classroom in order to keep it clean?

A. Reusable

B. Recycled

C. Recycling

D. Recyclable

7. My brother and I will give last year’s clothes to__________ instead of throwing them away.

A. Shop

B. People

C. Charity

D. Survey

8. Next week our class is having a discussion about finding__________ ways to reuse old items before throwing them away.

A. Interested

B. Surprising

C. Useless

D. Creative

Key

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - B;

5 - B; 6 - A; 7 - C; 8 - D;

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau đây:

  • picnic: dã ngoại
  • plastic: nhựa
  • reusable: có thể sử dụng lại
  • rubbish: rác
  • environment: môi trường

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Getting started - Unit 11 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 6 Kết nối tri thức Getting started - Khởi động.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Getting started - Unit 11 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON