YOMEDIA
NONE

Communication Unit 11 lớp 6 Our greener world


Mời các em theo dõi bài học Communication - Unit 11 để rèn luyện kĩ năng giao tiếp. Trong bài học này, các em sẽ học cách đưa ra lời cảnh báo và làm một cuộc khảo sát về cách sống xanh. Chúc các em học tốt.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Everyday English (Tiếng Anh mỗi ngày)

Giving warnings (Đưa ra lời cảnh báo)

1.1. Unit 11 Lớp 6 Communication Task 1

Listen and read the dialogue between Mi and Mike. Pay attention to the highlighted sentences. (Nghe và nhắc lại đoạn hội thoại giữa Mi và Mike. Chú ý đến phần được làm nổi bật)

Tạm dịch

Mi: Bạn đang cho cá vàng nhiều thức ăn quá đấy. Đừng làm như vậy.

Mike: Tại sao?

Mi: Nếu bạn cho chúng ăn quá nhiều, chúng sẽ chết.

Mike: Mình biết rồi. Cảm ơn nhé.

1.2. Unit 11 Lớp 6 Communication Task 2

Work in pairs. Student A is watering flowers in the garden. Student B is giving some warnings. Act out the dialogue. Remember to use the highlighted language in 1. (Làm việc theo cặp. Học sinh A đang tưới hoa trong vườn. Học sinh B đang đưa ra một số cảnh báo. Diễn lại đoạn hội thoại này. Hãy nhớ sử dụng ngôn ngữ được làm nổi bật trong bài 1)

Guide to answer

A: You are watering the flowers too much water. Don’t do that.

B: Why?

A: If you give them too much water, they will die.

B: I see. Thank you

Tạm dịch

A: Bạn đang tưới cho hoa quá nhiều nước đấy. Đừng làm vậy.

B: Tại sao?

A: Nếu bạn tưới quá nhiều nước, chúng sẽ chết.

B. Mình hiểu rồi. Cảm ơn nhé.

A survey on ways to go green (Một cuộc khảo sát về cách sống xanh)

1.3. Unit 11 Lớp 6 Communication Task 3

The 3Rs Club in your school is doing a survey. Answer the following questions by choosing A, B, or C. (Câu lạc bộ 3Rs ở trường em đang làm khảo sát. Trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách chọn A, B hoặc C)

 

Tạm dịch

1. Nếu bạn tìm thấy một chiếc cốc thủy tinh cũ đẹp, bạn sẽ:

A. vứt nó đi

B. trang trí nó

C. dùng nó để đựng bút chì

2. Nếu bạn có một tờ giấy, bạn có thường viết hai mặt không?

A. Thỉnh thoảng

B. Không bao giờ

C. Luôn luôn

3. Nếu bạn mang bữa trưa đến trường, bạn sẽ:

A. bọc thức ăn bằng giấy

B. cho thức ăn vào một chiếc hộp có thể tái sử dụng

C. bọc thức ăn trong túi nhựa

4. Nếu bạn có quần áo cũ, bạn có thường tặng nó cho những người đang cần không?

A. thỉnh thoảng

B. không bao giờ

C. luôn luôn

5. Nếu trong phòng bạn nóng, bạn sẽ:

A. mở cửa tủ lạnh và đứng trước nó

B. ra ngoài và hóng gió

C. bật cả quạt và điều hòa

6. Nếu trường của bạn cách nhà bạn một ki-lô-mét, bạn sẽ:

A. đi bộ

B. nhờ bố mẹ lai đi

C. đạp xe

1.4. Unit 11 Lớp 6 Communication Task 4

Interview a classmate, using the questions in 3. Compare your answer. How many different answers do you have? (Phỏng vấn bạn cùng lớp, dùng câu hỏi ở bài 3. Em có bao nhiêu câu trả lời khác nhau?)

Example

A: What’s your answer to Question 1?

B: It’s A. What’s your answer?

Tạm dịch

A: Câu trả lời cho câu hỏi 1 của bạn là gì?

B: Là A, còn câu trả lời của bạn thì sao?

Bài tập minh họa

Sử dụng những thông tin sau đây để tạo câu điều kiện sử dụng “IF”

1. Rita might fail her driving test. But she can take it again.

_____________________________________________

2. Liverpool might lose. If they do, Terry will be upset.

_____________________________________________

3. The office may be closed. In that case, Mike won't be able to get in.

_____________________________________________

4. Cathy may arrive a bit early. If she does, she can help her mother to get things ready.

_______________________________________

5. The party might go on all night. If it does, no one will want to do any work tomorrow.

_____________________________________________

6. Alice may miss the train. But she can get the next one.

_____________________________________________

7. Is Jack going to enter the race? He'll probably win it.

_____________________________________________

8. Stop talking or you won’t understand the lesson

_____________________________________________

Đáp án

1. If Rita fails her driving test, she can take it again.

2. If Liverpool is won, Terry will be upset

3. If the office is closed, Mike will be able to get in

4. If Cathy arrives a bit early, she can help her mother to get things ready.

5. If the party is go on all night, no one will want to do any work tomorrow.

6. If Alice misses the train, she can get the next one.

7. If Jack is going to enter the race, he'll probably win it.

8. If you don’t stop talking, you won’t understand the lesson.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ cách diễn tả sự ngạc nhiên:

 • Don't do that. (Đừng làm như vậy)
 • If you give them too much food, they will die. (Nếu bạn cho chúng ăn quá nhiều, chúng sẽ chết.)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Communication - Unit 11 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 6 Kết nối tri thức Communication - Giao tiếp.

 • Câu 1: Read the pasage and answer the questions

  I always wish to have a motor home in my life. My motor home will not need to be big, but it might have everything I need inside.

  There will be a small sofa and a lovely table in the head of the car. This will be the place for my friends when they visit me. It is like a living room. The biggest part of my motor home will be my kitchen. It will be in the middle of the car. There will be an automatic dishwasher, a modern fridge, a small oven and an automatic washing machine in the kitchen. A small toilet will be in the kitchen, too. The last part will be my bedroom, also my entertainment place. There will be a small bed, a wireless TV, and a high-tech computer.

  Everything might be small in my motor home. It would be fantastic if I had my own motor home. The best thing about having a motor home is that I can drive it myself and travel around.

  What kind of house does the writer wish to have?

  • A. A space houseboat
  • B. An auto house
  • C. A motor home
  • D. A flat
  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  • A. It will not be very big.
  • B. It has three parts.
  • C. It has everything that the writer needs inside.
  • D. The writer will have to do the laundry by hand.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Communication - Unit 11 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON