YOMEDIA
NONE

Project Unit 11 lớp 6 Our greener world


Bài học Project - Unit 11 là khoảng thời gian để các em sáng tạo về việc tái sử dụng các vật cũ. Các em sẽ biến các vật đã qua sử dụng thành những vật mới với công dụng khác trước. Sản phẩm được hoàn tất sẽ được trình bày trước cả lớp.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Creative ideas about reusing old things (Các ý tưởng sáng tạo về việc tái sử dụng các vật cũ)

1.1. Unit 11 lớp 6 Project Task 1

What can you see in each picture? What did people use to make the things in the pictures? (Em có thể nhìn thấy gì ở mỗi bức tranh? Mọi người dùng cái gì để làm các thứ trong bức tranh?)

Guide to answer

Picture 1: They use used bottles to make pencil box (Họ sử dụng chai lọ đã qua sử dụng để làm hộp đựng bút)

Picture 2, 3 and 4: They use old bottles or cans to plant vegetables or flowers (Họ dùng chai hoặc lon cũ để trồng rau hoặc hoa)

1.2. Unit 11 lớp 6 Project Task 2

Now work in pairs or in groups to complete the project. (Bây giờ làm việc theo cặp hay nhóm để hoàn thành dự án)

- Choose a used object (a bottles, a sheet of paper, etc...) (Chọn một thứ đã sử dụng rồi (chai, giấy, vv…))

- Make something new from it and decorate it. (Làm cái gì đó mới và trang trí đồ vật đó)

- Bring it to class. (Mang đến lớp)

- Do a "show and tell" about it. (Chia sẻ và giới thiệu với các bạn về sản phẩm đó)

1.3. Unit 11 lớp 6 Project Task 3

Listen to other presentations and decide which is the best. (Nghe các bài thuyết trình và đánh giá xem bài nào hay nhất)

Bài tập minh họa

Chọn đáp án đúng nhất

1. I would live to live by _____ sea

a. the

b. a

c. an

d. no article

2. Harry is a sailor. He spends most of his life at______ see.

a. a

b. an

c. the

d. no article

3. There are billions of stars in ______ space.

a. a

b. an

c. no article

d. the

4. He tried to park his car but______ space wasn't big enough.

a. the

b. a

c. an

d. no article

5. We often watch______ television

a. the

b. a

c. an

d. no article

6. Can you turn off______ television, please?

a. the

b. a

c. an

d. no article

7. We had______ dinner in a restaurant.

a. a

b. an

c. no article

d. the

8. We had______ meal in a restaurant.

a. a

b. an

c. the

d. no article

Đáp án

1a        2d          3c         4a          5d           6a         7c          8a

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần lên ý tưởng tái sử dụng các vật cũ và mang sản phẩm của mình lên lớp, sau đó trình bày về sản phẩm.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Project - Unit 11 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 6 Kết nối tri thức Project - Dự án.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project - Unit 11 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON