YOMEDIA
ZUNIA12

Review Unit 2 lớp 10 Adventure


Nhằm mục đích củng cố kiến thức bài học và đánh giá việc sử dụng ngôn ngữ thông qua 4 kỹ năng chính: Reading, Listening, Speaking và Writing xoay quanh chủ đề về Cuộc phiêu lưu; HOC247 mời các em tham khảo bài ôn tập Review Unit 2. Chúc các em ôn tập và thực hành tốt nhé!

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

1.1. Review Unit 2 Lớp 10 Reading

Read the text. Circle the correct option (a-d).

(Đọc bài khóa. Khoanh tròn câu trả lời đúng (a-d).)

Lost in Australia

When eighteen-year-old student Sam Woodhead left college, he decided to have a gap year and go travelling before joining the army. Sam was already a fit long-distance runner, but he thought backpacking in Australia was great training for his future. 

Sam arrived in Central Queensland and found a job on a cattle farm in the middle of the countryside. One Tuesday morning, soon after his arrival, he decided to go for a run. But Sam made some mistakes. He took a heavy backpack but only one bottle of water, and he didn't plan a route. After only two hours, he finished his water and realised he was lost. The temperature was close to 40°C, and he was soon exhausted. After four or five hours, he decided to stop and spend the night in the outback.

The next morning, Sam didn't report for work. His employers checked his room. His backpack and running shoes were gone, but his mobile and wallet were there. They called the rescue services and Sam's family. The rescue services sent helicopters to the area to try to find Sam, but there were a lot of trees so it was difficult for the pilots to see a person on the ground.

1. Sam went backpacking because 

a. he didn't know what to do with his life. 

b. he didn't like being a student. 

c. he wanted to become fit. 

d. he thought it would be good for his career plans. 

2. Sam got lost because 

a. he didn't prepare well. 

b. his map was incorrect. 

c. the weather suddenly changed. 

d. he wasn't well. 

3. Sam's employers realised Sam was lost when 

a. he called them from his mobile. 

b. they saw that all his money was gone. 

c. his family rang to speak to him. 

d. some of his things were missing. 

4. The rescue services 

a. called Sam's family. 

b. started to look for Sam by helicopters. 

c. spent the night in the outback to look for Sam. 

d. set out to find Sam before Sam's employers phoned.

Guide to answer

1. d

Sam went backpacking because he thought it would be good for his career plans. (Sam đi du hành vì anh nghĩ nó sẽ tốt cho lộ trình công danh của anh.)

2. a

Sam got lost because he didn't prepare well. (Sam bị lạc vì anh ấy không chuẩn bị kỹ càng.)

3. d

Sam's employers realised Sam was lost when some of his things were missing. (Sếp của Sam nhận ra anh ấy đi lạc khi một vài thứ của anh ấy đã biến mất.)

4. b

The rescue services started to look for Sam by helicopters. (Dịch vụ cứu hộ bắt đầu tìm kiếm Sam bằng trực thăng.)

Tạm dịch

Khi chàng trai mười tám tuổi Sam Woodhead rời đại học, anh ấy quyết định có một năm tạm nghỉ và đi chu du trước khi gia nhập quân đôi. Sam đã là một vận động viên chạy cự li dài rất sung sức, nhưng anh ấy nghỉ đi du hành ở Úc thì sẽ tốt cho việc huấn luyện sau này.

Sam đến Trung tâm Queensland và tìm thấy một công việc trong một trang trại gia súc ở giữa miền quê. Một sáng thứ ba nọ, sau khi anh ấy đến, anh ấy quyết định đi chạy bộ. Những Sam đã mắc vài sai lầm. Anh ấy mang một cái ba lô nặng nhưng chỉ có một chai nước và không hề vạch ra lộ trình đi. Chỉ sau hai giờ đồng hồ, anh ấy đã uống hết nước và nhận ra mình bị lạc. Nhiệt độ đã gần đến 40°C, và anh ta sớm đã thấm mệt. Sau bốn đến năm tiếng, anh ấy quyết định dừng lại và dành cả đêm ngoài rừng núi.

Sáng hôm sau, Sam không báo cáo công việc. Sếp của anh ta kiểm tra phòng. Ba lô và giày thể thao đã biến mất, nhưng điện thoại và ví tiền vẫn còn đó. Họ gọi dịch vụ cứu hộ và gia đình Sam. Dịch vụ cứu hộ đã gửi nhiều trực thăng đến để tìm Sam, nhưng ở đó có quá nhiều cây nên khó cho phi công có thể nhìn thấy người trên mặt đất.)

1.2. Review Unit 2 Lớp 10 Listening

You will hear three texts twice. Choose the correct option (a-d).

(Bạn sẽ nghe thấy ba đoạn văn hai lần. Chọn phương án đúng (a-d).)

1. What is the speaker giving advice about? (Người nói đang cho lời khuyên về điều gì?)

a. making life decisions (đưa ra quyết định cuộc đời.)

b. studying for tests (học cho kì thi)

c. improving your work (cải thiện công việc)

d. planning your time (sắp xếp thời gian)

2. What is true about Amy? (Điều gì đúng về Amy?)

a. She's leaving her family. (Cô ấy rời bỏ gia đình.)

b. She's starting work. (Cô ấy đang bắt đầu công việc.)

c. She's leaving her hometown. (Cô ấy rời bỏ quê hương.)

d. She's going on holiday. (Cô ấy đang đi nghỉ mát.)

3. The presenter is asking for opinions about (Người thuyết trình đang hỏi ý kiến về)

a. a news story. (một câu chuyện tin tức.)

b. a holiday. (một kì nghỉ)

c. a charity. (một buổi từ thiện.)

d. a new lottery. (một loại xổ sổ mới)

Guide to answer

1. b

The speaker is giving advice about studying for tests. (Người nói đang cho lời khuyên về học cho kì thi.)

2. c

She's leaving her hometown. (Cô ấy rời bỏ quê hương.)

3. a

The presenter is asking for opinions about a news story. (Người thuyết trình đang hỏi ý kiến về một câu chuyện tin tức.)

1.3. Review Unit 2 Lớp 10 Speaking

Work in pairs. Describe the photo below. Then discuss the questions.

(Làm việc theo cặp. Mô tả bức ảnh dưới đây. Sau đó thảo luận về các câu hỏi.)

1. What are the risks of doing this?

2. What safety steps should you take?

Guide to answer

The picture shows a kind of extreme sports called creeking. Creeking is known as waterfall rowing.

The level of risk of this game is very high, when from the top of the waterfall let the boat fall freely with the water, the players can collide with the sharp rock or be crushed by its pressure at any time.

Kayakers need to be carefully equipped with tools and support equipment such as: protective clothing, life jackets, helmets need to have protective masks to avoid collisions, plates elbow and pillow liners, repair kits, a first aid kit, etc.

Tạm dịch

Bức hình cho thấy một môn thể thao mạo hiểm gọi là “creeking”. “creeking” được biết đến là môn chèo thuyền vượt thác.

Độ nguy hiểm của trò chơi này rất cao, khi từ đỉnh thác nước để chiếc thuyền rơi tự do với nước, người chơi có thể va chạm vào những tảng đá sắc nhọn hoặc bị nghiền nát bởi áp lực của nó bất cứ lúc nào.

Những người chèo thuyền kayak cần cẩn thận trang bị các công cụ và các thiết bị hỗ trợ như: quần áo bảo hộ, áo cứu sinh, mũ bảo hiểm cần có miếng bảo vệ để tránh va chạm, đệm cổ tay  và đệm bảo vệ, bộ sửa chữa và hộp cứu thương, v.v.

1.4. Review Unit 2 Lớp 10 Writing

Write a paragraph to end the story. Use the following prompts. 

(Viết một đoạn văn để kết thúc câu chuyện. Dùng các gợi ý phía dưới.)

Sam / use / colorful shorts / make / SOS emergency signal. 

Friday morning / Sam / hear / helicopter / flying over. 

He / shout / wave / arm / but / they / not see him. 

Afternoon / another helicopter / fly over / SOS signal. 

Wind / helicopter's engine / blow up / Sam's shorts / pilot suddenly spot / them. 

The pilot / search / area again / find / Sam / five kilometres / cattle farm.

Guide to answer

Sam used colorful shorts to make a SOS emergency signal. In Friday morning, Sam heard a helicopter flying over. He shouted and waved his arm but they didn't see him. In the afternoon, another helicopter flew over the SOS signal. The wind from helicopter's engine blew up Sam's shorts and the pilot suddenly spotted them. The pilot searched the area again and found Sam five kilometres far from cattle farm.

Tạm dịch

Sam đã dùng những chiếc quần ngắn sặc sỡ để làm tín hiệu cấp cứu SOS, Vào sáng ngày thứ 6, Sam nghe thấy tiếng trực thăng bay qua. Anh ta hét và vẫy tay nhưng họ không thấy anh ta. Vào buổi chiều, một trực thăng khác bay ngang qua tín hiệu SOS. Gió từ động cơ trực thăng thổi quần của Sam lên và phi công bất ngờ nhìn thấy chúng. Phi công tìm kiếm ở khu vực đó lần nữa và tìm thấy Sam cách xa 5 cây số từ trang trại gia súc.

Bài tập minh họa

Write an invitation (100 – 120 words) to your new house party. Remember to include:

(Viết lời mời (100 – 120 từ) cho một bữa tiệc nhà mới của bạn. Nhớ bao gồm:)

 • the reason for the party
 • the date, time and place of the party
 • any instructions

Key

Dear Gona,

I’m having a great party for new house. It’s on 18st Septemper and starts at 10 a.m.

We’re having a big feast  and then we'll sing and dance together.

Don’t forget to come with your husband and your children.

Please let me know if you can come.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ôn tập các nội dung chính sau:

 • Vocabulary: Landscape (features and adjectives); Adjective to describe adventure; Extreme adjective; Sports equipment; Outdoor activities
 • Word Skills: Word building
 • Grammar: Past continuous; Past simple and past continuous
 • Listening: Adrenaline junkies
 • Reading: Lost at sea
 • Speaking: Photo description
 • Writing: An invitation
 • Culture: Ann Davison

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 2 - Review

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 - Review chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 10 Chân trời sáng tạo Review - Ôn tập.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 2 - Review Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON