• Câu hỏi:

  Đặc điểm của đột biến gen lặn là:

  • A. Luôn biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể
  • B. Luôn không biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể
  • C. Chỉ biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp
  • D. Chỉ biểu hiện khi ở trạng thái dị hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC