YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của đột biến gen lặn là:

  • A. Luôn biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể
  • B. Luôn không biểu hiện ra kiểu hình của cơ thể
  • C. Chỉ biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp
  • D. Chỉ biểu hiện khi ở trạng thái dị hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11701

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA