ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Môi trường và các nhân tố sinh thái - Sinh học 9

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Sinh học 9 Bài 41 Môi trường và các nhân tố sinh thái các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần Bài tập SGK, cộng đồng Sinh học HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (199 câu):

 • Vu Thy Cách đây 6 tháng

  A. Vô sinh và con người
  B. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và sinh vật
  C. Vô sinh và hữu sinh
  D. Con người và các sinh vật khác

   

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Dương Minh Tuấn Cách đây 6 tháng

  A. nhân tố vô sinh.
  B. nhóm nhân tố vô sinh và hữu sinh
  C. nhóm nhân tố vô sinh và con người.
  D. nhân tố hữu sinh.

   

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 6 tháng

  A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm
  B. Con người và các sinh vật khác
  C. Chế độ khí hậu, nước, ánh sáng
  D. Các sinh vật khác và ánh sáng

   

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 6 tháng

  A. vô sinh
  B. hữu sinh
  C. vô cơ.
  D. Hữu cơ

   

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bảo Trâm Cách đây 6 tháng

  A. Vô sinh
  B. Hữu sinh
  C. Hữu sinh và vô sinh
  D. Hữu cơ

   

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 6 tháng

  A. Vô sinh
  B. Hữu sinh
  C. Hữu sinh và vô sinh
  D. Hữu cơ

   

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 6 tháng

  A. Vì con người có tư duy, có lao động
  B. Vì con người tiến hóa nhất so với các loài động vật khác
  C. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên vừa cải tạo được thiên nhiên.
  D. Vì con người có khả năng điều khiển thiên nhiên

   

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien Cách đây 6 tháng

  A. Giới hạn sinh thái
  B. Tác động sinh thái
  C. Khả năng cơ thể
  D. Sức bền của cơ thể

   

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thúy Vân Cách đây 6 tháng

  A. Gần điểm gây chết dưới.
  B. Gần điểm gây chết trên
  C. Ở điểm cực thuận
  D. Ở trung điểm của điểm gây chết dưới và điểm gây chết trên

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phí Phương Cách đây 6 tháng

  A. Khoảng các nhân tố sinh thái đảm bảo tốt nhất cho một loài, ngoài khoảng này sinh vật sẽ không chịu đựng được
  B. Khoảng nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp cho khả năng tự vệ của sinh vật
  C. Khoảng nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp cho khả năng sinh sản của sinh vật
  D. Khoảng các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho các loài sinh vật nào đó thực hiện các chức năng sống tốt nhất

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 6 tháng

  A. Giới hạn chịu đựng của sinh vật về loại nhân tố sinh nào đó, ngoài giới hạn sinh thái này sinh vật không thể tồn tại
  B. Cận trên của giới hạn sinh thái chịu đựng về một loại nhân tố sinh thái nào đó
  C. Điều kiện sinh thái tại đó con vật còn tồn tại được, vượt qua mức giới hạn dưới sinh vật sẽ chết
  D. Điều kiện sinh thái tại đó sinh vật phát triển thuận lợi nhất, vượt quá mức giới hạng dưới sinh vật sẽ ngừng phát triển

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 6 tháng

  Khoảng nhiệt độ 20 – 35 độ C được gọi là?

  A. Khoảng thuận lợi
  B. Khoảng gây chết trên
  C. Khoảng gây chết dưới
  D. Giới hạn chịu đựng

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 6 tháng

  A. Có vùng phân bố rộng
  B. Có vùng phân bố hạn chế
  C. Có vùng phân bố hẹp.
  D. Không xác định được vùng phân bố.

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Hanh Cách đây 6 tháng

  điểm cực thuận là 280C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 50C đến 420C. điểm cực thuận là 300C. Nhận định nào sau đây là đúng?

  A. Vùng phân bố cá chép hẹp hơn cá rô phi vì có điểm cực thuận thấp hơn.
  B. Vùng phân bố cá rô phi rộng hơn cá chép vì có giới hạn dưới cao hơn.
  C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.
  D. Cá chép có vùng phàn bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn dưới thấp hơn.

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 6 tháng

  A. Khả năng sống của sinh vật giảm
  B. Nhiều khi sinh vật không thể sống được
  C. Sinh vật có thể sống ở nơi mới
  D. Khả năng sống của sinh vật giảm, nhiều khi không thể sống được

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca Cách đây 6 tháng

  A. Nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật 
  B. Các yếu tố của khí hậu tác động lên sinh vật 
  C. Tập hợp tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật 
  D. Các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 6 tháng

  A. 3
  B. 4
  C. 5
  D. 6

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 6 tháng

  A. Giới hạn sinh thái là khoảng nhiệt độ mà sinh vật có thể tồn tại và phát triển.
  B. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của sinh vật đôi với một loại nhân tố sinh thái nào đó của môi trường.
  C. Trong giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ bị chết.
  D. Cả A, B và C.

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tran Chau Cách đây 6 tháng

  A. Giới hạn sinh học.
  B. Giới hạn sinh thái
  C. Giới hạn sinh giới.
  D. Giới hạn sinh vật.

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 6 tháng

  A. Giới hạn sinh thái của mỗi loài là khác nhau
  B. Loài có giới hạn sinh thái rộng với nhiều nhân tố sinh thái thì thường có phạm vi phân bố rộng
  C. Sinh vật đẳng nhiệt không có giới hạn sinh thái
  D. Ruồi nhà là loài có giới hạn rộng về nhiều nhân tố sinh thái

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 6 tháng

  A. Cành chỉ tập trung ở phần ngọn cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng.
  B. Hiện tượng cây mọc trong rừng có tán lá hẹp, ít cành.
  C. Cây trồng tỉa bớt các cành ở phía dưới.
  D. Hiện tượng cây mọc trong rừng có thân cao, mọc thẳng.

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh An Cách đây 6 tháng

  “Nguyên nhân của hiện tượng tỉa cành tự nhiên là do các cành ở phía dưới tiếp nhận …………nên …………, tổng hợp được ít chất hữu cơ, lượng chất hữu cơ ………… bù lượng tiêu hao do hô hấp và kèm theo khả năng lấy nước kém nên các cành phía dưới bị khô héo dần và rụng sớm. ”
  Từ còn thiếu trong dấu” …………” lần lượt là.

  A. ít ánh sáng, quang hợp tốt, không đủ. 
  B. ít ánh sáng, quang hợp kém, không đủ. 
  C. nhiều ánh sáng, quang hợp kém, không đủ. 
  D. ít ánh sáng, quang hợp kém, đủ. 

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc Cách đây 6 tháng

  A. Nhân bản vô tính
  B. Thụ tinh nhân tạo
  C. Tạo giống ưu thế lai
  D. Công nghệ gen

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 6 tháng

  A. đơn giản, dễ thực hiện
  B. nó tạo ra nguồn biến dị tổ hợp cho tạo, chọn giống mới, cải tạo giống có năng suất thấp và tạo ưu thế lai
  C. nó tạo ra nguồn biến dị tổ hợp cho tạo, chọn giống mới
  D. chi phí rẻ, hiệu quả cao

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 6 tháng

  A. hoàn thiện các phương pháp chọn lọc nhằm củng cố và tăng cường những tính trạng mong muốn
  B. cải tiến những giống hiện có và tạo ra giống mới
  C. chủ động tạo ra nguồn biến dị cho chọn giống
  D. chọn lọc cá thể có những biến dị tốt đã nảy sinh ngẫu nhiên, tự phát

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)