ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Môi trường và các nhân tố sinh thái - Sinh học 9

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Sinh học 9 Bài 41 Môi trường và các nhân tố sinh thái các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần Bài tập SGK, cộng đồng Sinh học HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (199 câu):

 • Việt Long Cách đây 6 tháng

  A. Đối với sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập vật nuôi

  B. Ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp

  C. Trong việc giải thích sự phân bố của các sinh vật trên Trái Đất, ứng dụng trong việc di – nhập, thuần hóa các giống vật nuôi, cây trồng trong nông nghiệp

  D. Đối với sự phân bố sinh vật trên Trái Đất, thuần hóa các giống vật nuôi

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  thanh hằng Cách đây 6 tháng

  A. Những loài có giới hạn sinh thái càng rộng thì có vùng phân bố càng hẹp

  B. Loài sống ở vùng biển khơi có giới hạn sinh thái về độ muối hẹp hơn so với loài sống ở vùng cửa sông

  C. Cơ thể đang bị bệnh có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn so với cơ thể cùng lứa tuổi nhưng không bị bệnh

  D. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn sinh thái

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 6 tháng

  A. Là khoảng thuận lợi của một nhân tố sinh thái đảm bảo cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt.

  B. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với các nhân tố sinh thái khác nhau.

  C. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.

  D. Là khoảng tác động có lợi nhất của nhân tố sinh thái đối với cơ thể sinh vật.

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 6 tháng

  A. Vì con người có tư duy, có lao động.

  B. Vì con người tiến hoá nhất so với các loài động vật khác.

  C. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên lại vừa cải tạo thiên nhiên.

  D. Vì con người có khả năng làm chủ thiên nhiên.

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 6 tháng

  A. Nhóm nhân tố vô sinh.

  B. Nhóm nhân tố hữu sinh.

  C. Thuộc cả nhóm nhân tố hữu sinh và nhóm nhân tố vô sinh.

  D. Nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh.

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên Cách đây 6 tháng

  A. Thực vật, động vật và con người

  B. Vi sinh vật, thực vật, động vật và con người

  C. Thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.

  D. Vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật và con người

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 6 tháng

  A. Tất cả các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật

  B. Đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các nhân tố vật lí bao quanh sinh vật

  C. Đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các chất hóa học của môi trường xung quanh sinh vật

  D. Đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ của môi trường xung quanh sinh vật

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 6 tháng

  A. Các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của môi trường.

  B. Tất cả các yếu tố của môi trường.

  C. Những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.

  D. Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên cơ thể sinh vật.

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lam Van Cách đây 6 tháng

  A. Nhân tố hữu sinh

  B. Nhân tố vô sinh

  C. Các bệnh truyền nhiễm

  D. Nước, không khí, độ ẩm, thực vật ưa sáng

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng Cách đây 6 tháng

  A. Một cách độc lập với tác động của các nhân tố sinh thái khác

  B. Trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố sinh thái khác

  C. Trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố vô sinh

  D. Trong mối quan hệ với tác động của các nhân tố hữu sinh

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 6 tháng

  A. Đất, môi trường trên cạn, môi trường nước, môi trường sinh vật

  B. Đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước

  C. Vô sinh, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước

  D. Đất, môi trường trên cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 6 tháng

  A. Chúng là nơi ở của các sinh vật khác.

  B. Các sinh vật khác có thể đến lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể chúng.

  C. Cơ thể chúng là nơi ở, nơi lấy thức ăn, nước uống của các sinh vật khác.

  D. Cơ thể chúng là nơi sinh sản của các sinh vật khác.

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Viet Cách đây 6 tháng

  A. Vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật

  B. Hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật

  C. Vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật

  D. Hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 6 tháng

  A. Môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.

  B. Môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường bên trong.

  C. Môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường ngoài.

  D. Môi trường đất, môi trường nước ngọt, môi trường nước mặn và môi trường trên cạn.

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh Cách đây 6 tháng

  A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh sinh vật.

  B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ nhân tố con người.

  C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật.

  D. Môi trường gồm tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 6 tháng

  A. Nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật
  B. Các yếu tố của khí hậu tác động lên sinh vật
  C. Tập hợp tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật
  D. Các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm

   

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 6 tháng

  A. Nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn
  B. Nơi sinh vật cư trú
  C. Nới sinh vật làm tổ
  D. Nơi sinh vật sinh sống

   

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 6 tháng

  A. Là nơi tìm kiếm thức ăn, nước uống của sinh vật.
  B. Là nơi ở của sinh vật.
  C. Là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.
  D. Là nơi kiếm ăn, làm tổ của sinh vật.

   

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long Cách đây 6 tháng

  A. Tất cả các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp lên sinh vật
  B. Tất cả những gì có trong tự nhiên
  C. Tất cả các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp lên sinh vật
  D. Tất cả yếu tố bao quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp lên sinh vật

   

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 6 tháng

  A. Đất, nước, trên mặt đất- không khí
  B. Đất, trên mặt đất- không khí
  C. Đất, nước và sinh vật
  D. Đất, nước, trên mặt đất- không khí và sinh vật

   

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 6 tháng

  A. Đất và không khí
  B. Đất và nước
  C. Không khí và nước
  D. Đất

   

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang Cách đây 6 tháng

  A. Môi trường đất
  B. Môi trường nước
  C. Môi trường không khí
  D. Môi trường sinh vật

   

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 6 tháng

  A. Giun đũa kí sinh
  B. Chấy, rận, nấm
  C. Sâu
  D. Thực vật bậc thấp

   

  08/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng Cách đây 6 tháng

  A. nhiệt độ
  B. các nhân tố của môi trường
  C. nước
  D. Ánh sáng

   

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Hân Cách đây 6 tháng

  A. Tất cả những yếu tố môi trường bao quanh sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp lên sinh vật.
  B. Tất cả những yếu tố môi trường bao quanh sinh vật có ảnh hưởng gián tiếp lên sinh vật.
  C. Tất cả những gì có trong tự nhiên.
  D. Cả A và B

   

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)