Trần Linh's Profile

Trần Linh

Trần Linh

28/03/2003

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Trần Linh đã đặt câu hỏi: bài tập sinh Cách đây 4 tháng

    Một phân tử ADN có tổng số các loại Nu là 1000, trong đó G=2323Xác định số lượng các loại Nu trong phân tử ADN. Gỉai rõ ràng giúp mình nhé, mình cám ơn