YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 127 SBT Sinh học 8

Giải bài 7 tr 127 sách BT Sinh lớp 8

Hoocmôn có vai trò gì?

A. Duy trì tính ổn định của môi trường trong, điều hoà các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

B. Điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu.

C. Chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể.

D. Tiết hoocmôn. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Hoocmôn có vai trò duy trì tính ổn định của môi trường trong, điều hoà các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 127 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF