YOMEDIA
NONE

Bài tập 34 trang 132 SBT Sinh học 8

Giải bài 34 tr 132 sách BT Sinh lớp 8

Điền dâu X vào ô phù hợp trong bảng sau

  Tuyến nội tiết Tuyên ngoại tiết
Tuyến tuỵ    
Tuyến nước bọt    
Tuyến gan    
Tuyến ruột    
Tuyến yên    
Tuyến giáp    
Tuyến cận giáp    
Tuyến trên thận    
Tuyến sinh dục    
Tuyến mồ hôi    
 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

⇒ Đáp án:

  Tuyến nội tiết Tuyến ngoại tiết
Tuyến tuỵ X  
Tuyến nước bọt   X
Tuyến gan X X
Tuyến ruột X X
Tuyến yên X  
Tuyến giáp X  
Tuyến cận giáp X  
Tuyến trên thận X  
Tuyến sinh dục X X
Tuyến mồ hôi   X

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 132 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF