YOMEDIA
NONE

Bài tập 28 trang 131 SBT Sinh học 8

Giải bài 28 tr 131 sách BT Sinh lớp 8

Ghép nội dung ở cột I với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Tuyến sinh dục

2. Tuyến yên

3. Tuyến giáp

4. Tuyến trên thận

A. tiết hoocmôn TH.

B. tiết hoocmôn testôstêrôn.

C. tiết hoocmỏn tăng trưởng.

D. tiết hoocmôn anđostêron.

1...

2...

3...

4...

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

⇒ Đáp án: 1. B            2. C            3. A            4. D

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 131 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF