YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 126 SBT Sinh học 8

Giải bài 6 tr 126 sách BT Sinh lớp 8

Hoocmôn có tính chất

A. Chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định.

B. Có hoạt tính sinh học cao.

C. Không mang tính đặc trưng cho loài.

D. Cả A, B và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Hoocmôn có tính chất:

  • Chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định.
  • Có hoạt tính sinh học cao.
  • Không mang tính đặc trưng cho loài.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 126 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF