RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 83 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 tr 83 sách GK Sinh lớp 8

Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ " Nhai kĩ no lâu".

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nghĩa đen về mặt sinh học của thành ngữ "Nhai kĩ no lâu" là khi nhai càng kĩ thì thức ăn càng được nghiền nhỏ tạo điều kiện cho enzim phân hủy được hết thức ăn do đó hiệu suất tiêu hóa cao, cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng nên no lâu hơn.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 83 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1