YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 186 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 tr 186 sách GK Sinh lớp 8

Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các hoocmon của tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmon do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế từ điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thong tin ngược.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 186 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON