YOMEDIA
NONE

Bài tập 17 trang 147 SBT Sinh học 8

Giải bài 17 tr 147 sách BT Sinh lớp 8

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3. 

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Tinh hoàn

2. Ống dẫn tinh

3. Túi tinh

4. Tuyến tiền liệt

A. nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng.

B. nơi sản xuất tinh trùng.

C. dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh.

D. tiết dịch hoà với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch.

1...

2...

3...

4...

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

⇒ Đáp án: 1. B     2. C      3. A      4. D

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 147 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF