YOMEDIA
NONE

Bài tập 16 trang 147 SBT Sinh học 8

Giải bài 16 tr 147 sách BT Sinh lớp 8

Nơi sản xuất tinh trùng là ...(1).... Nằm phía trên tinh hoàn là ...(2)... Tinh hoàn nằm trong ...(3).... Tinh trùng từ mào tinh hoàn theo ....(4).... đến chứa tại ....(5)....

A. ống dẫn trứng

B. bìu

C. tinh hoàn

D. bọng tinh (túi chứa tinh)

E. mào tinh 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

Nơi sản xuất tinh trùng là tinh hoàn. Nằm phía trên tinh hoàn là mào tinh. Tinh hoàn nằm trong  bìu. Tinh trùng từ mào tinh hoàn theo ống dẫn tinh đến chứa tại bọng tinh(túi chứa tinh).

⇒ Đáp án: 1-C; 2-E; 3-B; 4-A; 5-D 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 147 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF