YOMEDIA

Hỏi đáp về Cơ quan sinh dục nam - Sinh học 8

ADMICRO

Danh sách hỏi đáp (27 câu):

 • Mai Linh Cách đây 3 tuần

  I - Kích thước rất nhỏ (dài 0,06mm) gồm đầu, cố và đuôi dài.

  II - Di chuyển nhừ duỏi, vận tốc khoảng 3mm/phút.

  III - Di chuyển nhờ roi bơi, vận tốc khoảng 3mm/phút.

  IV -Tinh trùng X có kích thước nhỏ, sức chịu đựng kcm.

  V - Tinh trùng X có kích thước lớn, sức sống cao hơn tinh trùng Y.

  VI - Tinh trùng Y có kích thước nhỏ, có sức chịu đựng kcm.

  VII - Tinh trùng Y có kích thước lớn, sức sống cao hơn tinh trùng X.

  VIII - Có khá năng sống từ 3 - 4 ngày trong cơ quan sinh dục nữ.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Anh Nguyễn Cách đây 3 tuần

  Nơi sản xuất tinh trùng là .............. Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là .............. đó là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo.

  Tinh hoàn nằm trong ............. ở phía ngoài cơ thể  tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp chơ sự sản sinh tinh trùng (khoáng 33°C - 34° C). Tinh trùng từ mào tinh sẽ theo ....... đến chứa tại ............... 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Loan Dao Thi Cách đây 4 tuần
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị bảo Châu Cách đây 4 tuần
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phí Phương Cách đây 2 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 2 năm

  Nêu cấu tạo và chức năng các bộ phận trong cấu tạo của cơ quan sinh dục nam ?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 2 năm

  so sánh cấu tạo cơ quan sinh dục nữ và cơ quan sinh dục nam

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • kể tên các bộ phận của cơ quan sinh dục nam và chức năng

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 2 năm

  Bảng 31.2. Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục nam và nữ

  Bộ phận Chức năng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 2 năm

  Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục nam và nư

  giúp mình nha mình cần gấp mai làm rồi

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt Cách đây 2 năm

  1. so sánh cấu tạo cơ quan sinh dục của nam và nữ

  2. hãy trình bày ý kiến cá nhân về mối liên quan giữa sinh sản và chất lượng dân số

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen Cách đây 2 năm

  Hoàn thành bảng :

  Cấu tạo cơ quan sinh dục Bộ phận Chức năng
  Kết quả hình ảnh cho cấu tạo cơ quan sinh dục namNam
  Kết quả hình ảnh cho cấu tạo cơ quan sinh dục nữNữ

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc Cách đây 2 năm

  1. Buồng trứng và hóc- môn của sinh dục nữ?

  2. Nêu các bộ phận của cơ quan sinh dục nam?

  3. Nêu các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 2 năm

  nêu chức năng và cấu tạo của hệ sinh dục

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai Cách đây 2 năm

  Mô tả các đặc điểm khác nhau về hình thức giữ nam và nữ ở tuổi dậy thì.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na Cách đây 2 năm
  Cấu tạo cơ quan sinh dục Bộ phận Chức năng
  Bài tập Sinh học

  ..........

  ..........

  ...........

  ...........

  ............

  ............

  ............

  ...........

  ............

  ............

  ............

  ............

  ..........

  ..........

  ...........

  ...........

  ............

  ............

  ...........

  ...........

  ............

  ............

  ............

  .............

  Bài tập Sinh học

  ..........

  ............

  ...........

  ............

  ............

  ............

  ...........

  ............

  ............

  .............

  .............

  .............

  ..........

  ............

  .............

  .............

  .............

  .............

  ............

  .............

  .............

  .............

  .............

  ..............

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 2 năm

  Cấu tạo cơ quan sinh dục nam và nữ

  - So sáng cấu tạo cơ quan sinh dục của nam và cơ quan sinh dục của nữ.

  - Điền những thông tin phân biệt vào các ô tương ứng trong bảng 31.1.

  - Hãy trình bày ý kiến cá nhân về mối liên quan giữa sinh sản và chất lượng dân số.

  Bài tập Sinh học

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 2 năm

  Mô tả quá trình sản sinh trứng.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 2 năm

  Giải thích hiện tượng kinh nguyệt và xác định ngày an toàn.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh Cách đây 2 năm

  Mô tả quá trình thụ tinh và thụ thai.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 2 năm

  Mô tả quá trình phát triển phôi.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bình Nguyen Cách đây 2 năm

  Mô tả quá trình sản sinh tình trùng và sản sinh trứng .

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 2 năm

  nêu các bộ phận của cơ quan sinh dục nam và điểm khác nhau giữa tinh trùng và trứng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 2 năm

  Vì sao cơ thể nữ thường trưởng thành trước cơ thể nam? oho

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 2 năm

  dac diem cua nam va nu o tuoi day thi

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA