YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 31 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 tr 31 sách GK Sinh lớp 8

Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng sau bằng cách ghép chữ (a; b, c...) với số (1, 2, 3,...) sao cho phù hợp.

Bảng 8-2. Cấu tạo và chức năng các bộ phận của xương dài:

Các phần của xương Trả lời: Chức năng phù hợp Chức năng

1. Sụn đầu xương

2. Sụng xương xốp

3. Mô xương xốp

4. Mô xương cứng

5. Tủy xương

 

a) Sinh hồng cầu chứa mỡ ở người già

b) Giảm ma sát trong khớp

c) Xương lớn lên về bề ngang

d) Phần tán lực, tạo ô chứa tủy

e) Chịu lực

g) Xương dài ra

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

1. b

2. g

3. d

4. e

5. a

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 31 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON