ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Động vật không có

  • A. hệ thần kinh
  • B. giác quan
  • C. diệp lục
  • D. tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Động vật không có bào quan diệp lục. Vì diệp lục là bào quan có khả năng quang hợp giúp thực vật quang hợp để tạo chất hữu cơ.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8975

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF