YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 34 Sinh học 7

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 chương Ngành Động vật có xương sống Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá​​ giúp các em học sinh nêu được các đặc tính đa dạng của lớp cá qua các đại diện khác như cá nhám, cá đuối, lươn, cá bơn..., ý nghĩa thực tiễn của cá đối với tự nhiên và đối với con người.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF