YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 31 Sinh học 7

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 chương Ngành Động vật có xương sống Bài 31: Cá chép​​ giúp các em học sinh giải thích được những đặc điểm cấu tạo ngoài và sự sinh sản của cá thích nghi với đời sống ở nước; Nắm được chức năng của các loại vây cá chép.   

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF