ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 128 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 tr 128 sách BT Sinh lớp 7

Ở môi trường hoang mạc đới nóng thường gặp động vật có đặc điểm

A. đẻ trứng có vỏ rất dày.

B. nhịn ăn rất lâu.

C. có khả năng nhịn khát giỏi, hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

D. có khả năng biến đổi màu lông. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Ở môi trường hoang mạc đới nóng thường gặp động vật có đặc điểm có khả năng nhịn khát giỏi, hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 128 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON