YOMEDIA

Bài tập 21 trang 35 SBT Sinh học 7

Giải bài 21 tr 35 sách BT Sinh lớp 7

Đặc điểm nào sau đây giúp nhận biết động vật thuộc ngành Giun đốt?

1. Cơ thể không phân đốt.

2. Cơ thể phân đốt.

3. Có khoang cơ thể giống như giun tròn.

4. Có khoang cơ thể chính thức (có thể xoang).

5. Di chuyển bằng chi bên, tơ và hệ cơ thành cơ thể.

6. Di chuyển bằng lông bơi hay bằng co duỗi thành cơ thể.

7. Có hệ tuần hoàn, hô hấp bằng mang hay qua da.

Tổ hợp đúng là:

A. 2, 4, 5, 7.                         

B. 1, 3, 5, 6.

C. 3, 4, 6, 7.                       

D. 2, 3, 6, 7. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

  • Giun đốt phân biệt với Giun tròn ở: cơ thể phân đốt, mỗi đốt đều có đôi chân bên, có khoang cơ thể chính thức.
  • Đặc điểm giúp nhận biết động vật thuộc ngành Giun đốt là: 2,4,5,7. 

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 35 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA