ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 184 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 tr 184 sách GK Sinh lớp 7

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn cá chép. Vì cá voi thuộc lớp thú bắt nguồn từ nhánh tiến hóa có gốc cùng với hươu sao. Trong khi đó cá chép lại thuộc lớp có xương, là động vật bậc thấp hơn với lớp Thú.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 184 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1