YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 111 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 tr 111 sách BT Sinh lớp 7

Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng sau về so sánh đời sống cấu tạo ngoài của chim với thỏ.

Tiêu chí

Chim

Thỏ

Khác nhau

Đời sống

 

 

Bộ lông

 

 

Da

 

 

Miệng

 

 

Mắt

 

 

Tai

 

 

Chi trước

 

 

Chi sau

 

 

Đặc điểm sinh sản

 

 

Giống nhau

 

 
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Tiêu chí

Chim

Thỏ

Khác nhau

Đời sống

Bay lượn

Đào hang ẩn nấp

Bộ lông

Lông vũ dày xốp

Lông mao

Da

Không có tuyến mồ hôi, tuyến nhờn

Có tuyến mồ hôi, tuyến nhờn

Miệng

Có mỏ sừng, không có răng

Không có mỏ sừng, có răng

Mắt

Mi mắt thứ ba phát triển

Mi mắt thứ ba khổng phát triển

Tai

Không có vành tai

Có vành tai

Chi trước

Phát triển biến đổi thành cánh

Ngắn

Chi sau

Có lớp vảy sừng bao bọc

Không có lớp vảy sừng bao bọc

Đặc điểm sinh sản

Không có tuyến vú, đẻ trứng và ấp trứng

Có tuyến vú, đẻ con và nuôi con bằng sữa

Giống nhau

Đều là động vật hằng nhiệt; cơ thể có lông che phủ; các ngón chân của thỏ và chân sau của chim có móng vuốt; thích nghi với đời sống ở cạn.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 111 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON