YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 61 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 tr 61 sách GK Sinh lớp 7

Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà e biết?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Một số loài giun đốt thường gặp ở địa phương là giun ống, giun ít tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng)...

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 61 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1