YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 28 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 tr 28 sách BT Sinh lớp 6

So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Cấu tạo trong của thân non và rễ đều gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữa.

Rễ (miền hút)

Thân non

Cấu tạo vỏ gồm: biểu bì, lông hút, thịt vỏ.

Cấu tạo vỏ gồm: biểu bì và thịt vỏ.

Trụ giữa gồm: ruột và bó mạch.

Bó mạch gồm: mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau.

Trụ giữa gồm: ruột và bó mạch.

Bó mạch gồm: mạch rây xếp ở ngoài và mạch gỗ xếp ở trong.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 28 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON