YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 50 sách GK Sinh lớp 6

So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.
 
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 

Cấu tạo trong của rễ

Cấu tạo trong của thân

Giống nhau

Vỏ → Biểu bì + Thịt vỏ 

Trụ giữa → Mạch rây + Ruột

Khác nhau

- Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sít nhau. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài ra.

- Thịt vỏ: tế bào không chứa diệp lục.

- Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ thành 1 vòng.

- Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào trong suốt xếp sít nhau. Không có lông hút.

- Thịt vỏ: có 1 số tế bào chứa diệp lục.

- Mạch rây ở ngoài mạch gỗ ở trong.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON