ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 32 SBT Sinh học 6

Giải bài 10 tr 32 sách BT Sinh lớp 6

Tầng sinh trụ nằm giữa

A. mạch rây và mạch gỗ.

B. vỏ và thịt vỏ.

C. mạch rây và lớp thịt vỏ.

D. mạch gỗ và ruột. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 32 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1