YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 47 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 47 sách GK Sinh lớp 6

Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Thí nghiệm để biết cây dài ra do đâu?

  • Bước 1: Có thể gieo một số hạt đậu xanh hay lạc vào chậu đất ẩm.
  • Bước 2: Khi cây cao độ 6 – 8cm thì ngắt ngọn một số cây, số cây còn lại đế nguyên. Để cây ra chỗ sáng.
  • Bước 3: Sau vài ngày, quan sát thấy cây không bị ngắt ngọn tiếp tục cao lên còn các cây bị ngắt ngọn thì thân không cao lên được.

Từ đó cho phép kết luận: thân cây dài ra là do chồi ngọn.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 47 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON