YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 125 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 125 sách GK Sinh lớp 6

Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

a) Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ.

 • Tảo xoắn: Cơ thể đa bào, có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.
 • Rong mơ: cơ thể đa bào, có màu nâu, dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).

b) Điếm giống và khác nhau giữa tảo xoẳn và rong mơ

 • Những điểm giống nhau:
  • Đều thuộc nhóm thực vật bậc thấp. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá thật sự.
  • Đều phân bố trong môi trường nước.
  • Tế bào cấu tạo cơ thể đã có nhân hoàn chỉnh. Trong tế bào có chất diệp lục.
  • Dinh dưỡng bằng hình thức tự dưỡng: tự chế tạo chất hữu cơ quan quang hợp tử nước và khí cacbônic.
  • Ngoài sinh sản sinh dưỡng, còn có sinh sản hữu tính.
 • Những điếm khác nhau:
  Tảo xoắn Rong mơ
Phân bố – Môi trường nước ngọt (ao. hồ, đầm ...) – Môi trường nước mặn (biển)
Cấu tạo – có màu lục do chỉ chứa chất diệp lục. – Cơ thể có dạng sợi – Ngoài diệp lục còn có màu nâu do có chất sắc tố phụ màu nâu. – Cơ thể có dạng cành cây.
Sinh sản – Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp giữa hai tế bào gần nhau. – Sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 125 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON